Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk bude mít asistenty prevence kriminality

Nový manažer prevence kriminality Jiří Gajdoš seznámil rumburské zastupitele s několika svými návrhy, kterými chce snižovat kriminalitu v ulicích města. Letos by se měl stávající kamerový systém rozšířit o další bod a měla by být zřízena dvě místa asistentů prevence kriminality. Oba návrhy zastupitelé schválili.

Do 15. února může město Rumburk požádat o dotaci z Ministerstva vnitra na projekty zaměřené na prevenci kriminality. Jiří Gajdoš navrhuje, aby se město v tomto roce soustředilo pouze na dva projekty, na rozšíření kamerového systému ve městě a na vytvoření dvou míst asistentů prevence kriminality.

„Pro tento rok uvažujeme o instalaci jednoho kamerového bodu na Dobrovského náměstí. V příštích letech bychom však chtěli monitorovat i prostory v okolí zastávky Bytex a také Matušovu ulici,“ představil záměry vedení města starosta Jaroslav Trégr.

Celkové náklady na rozšíření kamerového systému se vyšplhají na necelých čtyři sta padesát tisíc korun, z toho podíl města činí pětadevadesát tisíc korun. Zbytek by mělo Rumburku poskytnout Ministerstvo vnitra.

Od května by měl začít fungovat další projekt, který počítá se zavedením asistentů prevence kriminality do systému Městské policie Rumburk. Tito zaměstnanci by měli především zajišťovat komunikaci mezi osobami sociálně vyloučenými nebo vyloučením ohroženými, tedy mezi lidmi sociálně slabými a členy minorit. Asistenti by měli dbát na dodržování pořádku a čistoty, vyhlášek města, měli by pomáhat při řešení běžných sporů, ale také by se měli zaměřit na práci s rizikovou mládeží, ohroženou drogovou závislostí a mládeží náchylnou k sociálně-patologickým jevům. Činnost asistentů bude koordinovat mentor z řad strážníků městské policie. Náklady na tento projekt se budou pohybovat okolo tři sta padesáti tisíc korun na tento rok s tím, že město se na nich bude podílet přibližně deseti procenty.

gdo

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail