Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští znovu zasedli ke kulatému stolu

gympl_2

Doslova zděšení vyvolalo před časem prohlášení Ústeckého kraje, že již v tomto roce znovu zavede přijímací zkoušky do všech středních škol, jichž je zřizovatelem. Ale důvod k obavám mít uchazeči o studium na střední škole nemusí. V letošním roce se zkoušky jen vyzkouší a na školy budou přijímáni podle původních kritérií. Ti žáci, kteří jsou dnes v osmých třídách, však za rok už budou mít situaci složitější.

„Na školách musíme připravovat mladé lidi mnohem lépe než dosud a zvyšovat vzdělanost v regionu. V letošním roce si uchazeči o maturitní obory vše pouze vyzkouší v rámci testů obecných studijních předpokladů. Pro Ústecký kraj je připravila společnost Scio,“ píše se v prohlášení Ústeckého kraje.

Zavedení přijímacích zkoušek je součástí loni schválené Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem. „Podle našich představ by se přijímací zkoušky měly povinně zavést až od roku 2014, ale pilotní ročník tohoto záměru odstartuje už v dubnu 2013,“  informovala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová, která má na starosti školství. „Naším hlavním cílem jsou kvalitní střední školy v Ústeckém kraji s kvalitními studenty,“ dodala.

Přijímací zkoušky by je měly motivovat k učení a lepší přípravě. „Je pro nás velice důležité, aby si na testování zvykli nejen žáci, ale také školy a rodiče. Základní školy se budou moci díky testům mnohem lépe zaměřit na přípravu dětí k přijímacím zkouškám. Jsem přesvědčena o tom, že ředitelé škol udělají vše pro to, aby tyto první zkušební testy byly pro žáky, rodiče a jejich školu přínosem,“ řekla předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK Dagmar Waicová.

V dubnu tak budou uchazeči o studium na střední školu podstupovat Sciotesty i v Rumburku. K jejich výsledkům ale žádná rumburská škola nebude přihlížet.

Gymnázium si vybírá
Gymnázium Rumburk si bude vybírat své studenty podle počtu bodů, které získají z celkového hodnocení. Do něho jsou zahrnuty průměry známek za obě pololetí osmé třídy a první pololetí třídy deváté. Škola přihlíží i k úspěchům žáka v žákovských olympiádách, zejména okresních a vyšších kol a k Eurobusu na druhém stupni ZŠ. Šedesát nejlepších zasedne v září do gymnaziálních lavic.

Těžší to mají žáci, kteří chtějí nastoupit na osmileté gymnázium. Ti už si přijímacími zkouškami projít musí. Čeká je zkouška z českého jazyka a matematiky, do celkového hodnocení se započítává i průměrný prospěch za obě
pololetí čtvrté třídy a první pololetí třídy páté. Každý uchazeč musí také projít psychotesty, tedy šetřením studijních předpokladů. Ke studiu bude vybráno třicet žáků s nejvyšším počtem bodů.

„Zdrávka a obchodka“ bere každého
K výsledkům testu Obecných studijních předpokladů, kterým na základě rozhodnutí kraje musí projít každý uchazeč o studium na střední školu, nebude přihlížet ani Zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk. Škola přijme každého, kdo o studium projeví zájem. Jediným kritériem pro ni je splnění povinné školní docházky, a to u všech šesti oborů zdravotnických i ekonomických, včetně dálkového studia. Pokud by byl o školu takový zájem, že by nebyla schopna přijmout všechny uchazeče, rozhodujícím kritériem pro přijetí by pak byly studijní výsledky v osmé třídě a pololetí třídy deváté. Ti nejlepší by měli přednost.

Na „polygrafku“ také bez obav
Ani na Střední odbornou školu mediální grafiky a polygrafie se nemusí žáci bát přihlásit. Také tady se na výsledky Sciotestů nebude přihlížet. Školu zajímají pouze školní výsledky z osmých tříd a prvního pololetí deváté třídy, a bude si vybírat žáky s nejlepšími výsledky až do naplnění všech šesti oborů. Kdo se stane šťastným studentem této školy, to bude vyhlášeno 24. dubna na webových stránkách školy.

Přijímací zkoušky na střední školy se budou letos konat ve dnech 22. a 23. dubna.

-r-

Tisk Tisk | E-mail E-mail