Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Mateřské centrum Větrník v roce 2013

Mateřské centrum Větrník, které v Rumburku působí od roku 2006, chce i letos pokračovat ve své veřejně prospěšné činnosti. To znamená poskytovat zázemí a nabídku programů rodičům na rodičovské dovolené a jejich dětem či dětem předškolního věku.

V pravidelném dopoledním programu se zaměřujeme na rodiče s nejmenšími dětmi, které se s oblibou zapojují do různých aktivit, pohybových, terapeutických, výtvarných či hudebních, současně také organizujeme různé vzdělávací programy, například besedy, diskuze, přednášky. Dalším pilířem naší činnosti jsou odpolední aktivity, ať už pravidelné, tradiční či jednorázové akce. Patří mezi našimi klienty k těm nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším.

V tomto roce chceme zásadně rozvinout téma efektivního rodičovství a zvyšování rodinných a rodičovských kompetencí. Proto jsme zažádali i o grantovou podporu na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Díky podpoře města Rumburku, Krajského úřadu Ústeckého kraje, ÚP v Děčíně, MPSV, ale i rumburského SRASu či Lužické nemocnice a polikliniky jsme mohli před třemi lety nastartovat projekt profesionalizace centra a začít provozovat Větrník v denním režimu. Tento trend bychom rádi zachovali v tomto roce i v letech budoucích. Toho jsme však schopni dosáhnout jedině s finanční pomocí podporujících organizací, neboť musíme být schopni udržet jednu zaměstnankyni v pracovním poměru. Tato osoba zajišťuje většinu činností souvisejících s vytvářením pravidelného dopoledního programu a tematických odpoledních či velkých jednorázových akcí pro celé rodiny.

Chceme zdůraznit, že podstatná část činností mateřského centra Větrník je zajišťována formou dobrovolnickou. Děkujeme proto všem, kdo našemu centru takto pomáhají, jmenovitě paní Kateřině Švajgrové, díky níž se nám daří řešit technicko-provozní záležitosti našeho centra.

MC Větrník

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail