Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Splácení už možné není, tak pomůže oddlužení

Mnoho lidí se potýká se splácením svých dluhů. Někdy tento problém naroste do takových rozměrů, že jedinou možností, jak z toho ven, je vyhlášení osobního bankrotu. Ale jen necelých deset procent žadatelů splní podmínky oddlužení. Aby byl žadateli osobní bankrot povolen, nesmí být žadatel nezaměstnaný a nesmí mít nízký příjem. Dlužník totiž musí podle zákona uhradit do pěti
let všem věřitelům minimálně třicet procent dluhů a musí zaplatit odměnu insolvenčnímu správci, která činí více než 65 tisíc korun. Také musí zaplatit soudu zálohu na náklady řízení, která může dosáhnout až padesát tisíc korun.

Farní charita Rumburk varuje před poradnami nebo společnostmi, které svou výdělečnou činnost založily právě na oddlužování občanů. „Nejenže za vypracování návrhu musí klient zaplatit, ale často jsou tyto návrhy zpracovány špatně nebo jen účelově a klient nedostane ani zásadní informace, které by měl vědět. Často ani není upozorněn, že jeho návrh nebude přijat, tedy že povolení oddlužení bude zamítnuto a on tak platí za vypracování návrhu zcela zbytečně,“ vysvětluje vedoucí Farní charity Rumburk Pavla Nekudová.

Sepsání návrhu na povolení oddlužení a povinných příloh není totiž jednodu-chá věc. Farní charita Rumburk pomáhá klientům s jeho vypracováním zcela zdarma. „Každý klient je seznámen nejen s důležitými informacemi, které jsou spojeny s tímto institutem, ale i s tím, jakou má šanci na povolení osobního bankrotu. Pak už je jen na něm, jak se rozhodne. V každém případě, pokud má někdo potíže se splácením a má pocit, že jedině oddlužení mu pomůže, může se obrátit na naši poradnu, nebo se může zúčastnit semináře, který je zaměřen právě na osobní bankrot. Konat se bude v prostorách Oblastní charity Rumburk dne 27. března od 15.00 hodin,“ dodává Pavla Nekudová.         

-r-

Tisk Tisk | E-mail E-mail