Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Střípky z rumburské kroniky

Po hlavní budově Bytexu v Rumburku zůstalo dnes jen pusté prázdné místo a chátrající, takzvaný anglický dům. Víc než pětisetletá historie rumburského tkalcovství je pryč. A přece má v letošním roce její část výročí. A ne ledajaké, celých tři sta let.

V roce 1713 usadil se v Rumburku anglický podnikatel Robert Allason. O jeho práci dočtete se podrobně v knize Rumburk – město v českém Nizozemí na stránkách 62 až 67. Odtud pro naše noviny alespoň několik zajímavých dat.

Ač měl R. Allason nesrovnalosti s úřady, jeho firma se úspěšně rozrůstala. Při jeho příchodu pracovalo ve městě třicet tkalcovských stavů. V roce 1720 vzrostl jejich počet na 580 a zde pro něho pracovalo 316 mistrů s tovaryši a učedníky. Zaměstnával i tkalce z okolí, pracovalo se na velkých bělidlech, prostě úspěch. Tím byla též skutečnost, že plátno vyrobené v Rumburku dosáhlo světové proslulosti.

Nesmíme zapomenout ani na bývalou spořitelnu. Tato budova byla postavena v roce1863, tedy před 150 lety.

V letech končících trojkou (1873–1893), tedy celých dvacet let, byl rumburským starostou Theodor Gollmann a dalších deset let (1903–1913) Venzel Küpfel.

Všemu a všem věnujeme v jejich jubilejním roce alespoň vzpomínku.

-zb-

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail