Střípky z rumburské kroniky

Tištěné noviny 06/2013 | 8. 4. 2013 | Nezařazené

Po hlavní budově Bytexu v Rumburku zůstalo dnes jen pusté prázdné místo a chátrající, takzvaný anglický dům. Víc než pětisetletá historie rumburského tkalcovství je pryč. A přece má v letošním roce její část výročí. A ne ledajaké, celých tři sta let.

V roce 1713 usadil se v Rumburku anglický podnikatel Robert Allason. O jeho práci dočtete se podrobně v knize Rumburk – město v českém Nizozemí na stránkách 62 až 67. Odtud pro naše noviny alespoň několik zajímavých dat.

Ač měl R. Allason nesrovnalosti s úřady, jeho firma se úspěšně rozrůstala. Při jeho příchodu pracovalo ve městě třicet tkalcovských stavů. V roce 1720 vzrostl jejich počet na 580 a zde pro něho pracovalo 316 mistrů s tovaryši a učedníky. Zaměstnával i tkalce z okolí, pracovalo se na velkých bělidlech, prostě úspěch. Tím byla též skutečnost, že plátno vyrobené v Rumburku dosáhlo světové proslulosti.

Nesmíme zapomenout ani na bývalou spořitelnu. Tato budova byla postavena v roce1863, tedy před 150 lety.

V letech končících trojkou (1873–1893), tedy celých dvacet let, byl rumburským starostou Theodor Gollmann a dalších deset let (1903–1913) Venzel Küpfel.

Všemu a všem věnujeme v jejich jubilejním roce alespoň vzpomínku.

-zb-

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/04/08/stripky-z-rumburske-kroniky-10/