Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vážení čtenáři Rumburských novin,

když jsem před více než deseti roky napsala svůj první článek do Rumburských novin a stala se jejich redaktorkou, netušila jsem, jak dlouhou životní pouť s nimi urazím.

Nyní nastal čas, aby přišli jiní a převzali po mně novinářskou štafetu. Pro mne tak v tuto chvíli nastává nelehký úkol, abych se s vámi rozloučila.

Díky své práci v Rumburských novinách jsem měla možnost seznámit se a spolupracovat s mnoha úžasnými a výjimečnými lidmi. Byl by to jistě velmi dlouhý seznam, kdybych měla vyjmenovat všechny, a proto, abych se nedotkla toho, na koho bych nechtěně zapomněla, omezím se jen na ty, kteří byli mými nejbližšími spolupracovníky.

Děkuji tedy panu Martinovi Reinovi, který vtiskl Rumburským novinám grafickou podobu, tvář, značku a vysokou kvalitu. Děkuji mu nejen za jeho skvělou práci, za neobyčejnou obětavost, ale také za to, že Rumburské noviny každých čtrnáct dní připravuje s láskou a celým svým srdcem. Děkuji, že byl mou velkou oporou a přítelem v nelehkých chvílích, že byl ke mně vždy upřímný, náročný a tolerantní.

Děkuji také všem zaměstnancům Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk, a zvlášť pak pánům Petru Ryšánovi a Ivo Šabatovi, kteří obětovali pro zdárné vytištění Rumburských novin hodiny svého volného času, kteří vždy udělali maximum pro to, aby noviny vycházely vždy přesně a pravidelně, i když to mnohdy bylo dost dramatické a zdálo se, že může pomoci jen zázrak. Oni ho vždy dokázali nějakým způsobem vykouzlit a já k tomu mohu říci jen obdivné: „Děkuji Vám.“

Děkuji také členům redakční rady za jejich rady a připomínky, můj velký dík pak patří paní Marii Zibnerové, kronikářce města, a paní Heleně Menšíkové. Obě tyto dámy byly vždy připraveny pomoci mi, a to jak radou, tak svými literárními příspěvky.

Děkuji vám všem, svým nadřízeným i podřízeným, kolegům a spolupracovníkům, přátelům, a hlavně vám čtenářům za podporu, pomoc a přízeň.

Děkuji vám všem, kteří jste mou práci posouvali dál svou kritikou a svými výhradami. Děkuji i těm, kteří mou práci dokázali ocenit a pochválit a posouvali mě tak výš.

Bylo pro mě ctí pracovat pro Rumburk a pro vás všechny, pro rumburské občany. Bylo pro mě radostí psát a připravovat pro vás Rumburské noviny.

S přáním všeho dobrého a krásného

Gabriela Doušová

Tisk Tisk | E-mail E-mail