Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kde pomáhá kuře

Násilí do vztahů nepatří

Prosím o radu. Mám starší sestru, která žije v bytě s rodiči, byt je družstva… Nestuduje ani nepracuje, potlouká se po nocích, pije… Rodičům bere peníze, bere si bez dovolení jídlo z lednice, rozbíjí věci… Když se napije, je dokonce agresivní, rodičům sprostě nadává, s tátou se už dokonce několikrát poprala… V bytě má trvalý pobyt a i přes prosby matky a otce se nechce z bytu odhlásit, ačkoli je plnoletá a jít jinam… Rodiče volali policii, ale ta prý s tím nemůže nic dělat. Existuje nějaká pomoc?

Kamila ze Severních Čech

Situaci, kterou popisujete, s námi klienti řeší často. Možností, jak „zakročit“ proti dceři ze strany rodičů, je dokonce více. Vzhledem k tomu, že dcera rodiče napadá, slovně, fyzicky, je na místě takové incidenty hlásit na policii. Policie ČR má možnost v takových případech agresivního potomka vykázat ze společného bytu, a to na dobu 10 dnů. Rovněž je možné požádat soud o ochranu podáním tzv. návrhu na předběžné opatření dle § 76b) OSŘ. Těmito kroky si rodiče ve velmi brzké době, po podání návrhu u soudu, dokonce do 48 hodin, zajistí pro sebe bezpečí. Důležité však je, že tato opatření jsou možná učinit v momentě, kdy jsou důkazy o násilí: jsou to jednak záznamy učiněné na policii, nejen o napadání, ale rovněž o zcizení věcí, ničení majetku… Dále se mohou k návrhu soudu přiložit čestná prohlášení svědků, kteří písemně potvrdí, že u incidentů byli přítomni a stručně popíší, co viděli, slyšeli… V případě napadení je na místě vyhledat lékaře a zprávu o napadení následně k tomuto návrhu přiložit. Současně s tímto mohou rodiče dceři zrušit trvalý pobyt – žádostí podanou na evidenci obyvatel se zdůvodněním, proč tak činí. Trvalý pobyt má jen evidenční charakter a nikoho neopravňuje zdržovat se v bytě bez souhlasu majitelů. Je možné rovněž družstvo požádat o vyloučení dcery jako spolubydlící ze smlouvy, pokud je tam takto uvedena. Protože řešit podobnou situaci může být pro rodiče náročné, nabízím Vám kontakt s naším pracovištěm, kde Vám právní konzultant bezplatně pomůže s výše uvedenými právními podáními, se sepsáním žádosti na městský úřad, může Vašim rodičům vysvětlit a podpořit je v kontaktu s Policií ČR. Máme také zkušenosti, že rodiče, často z pochopitelných důvodů, chrání své dítě a obávají se kontaktů s policií a soudem… Nabízíme proto nejprve Vašim rodičům, aby si o situaci, která jim brání žít v klidu, v bezpečí promluvili. Jejich rozhodnutí, jakým způsobem a kdy budou situaci řešit, budeme respektovat.

Intervenční centrum
pro osoby ohrožené domácím
násilím, Ústecký kraj

Osobní konzultace v Rumburku, budova nádraží ČD, Máchova ulice, čtvrtek od 10.00 do 14.00 hod. Poslední konzultace hodinu před ukončením provozní doby. Objednání a konzultace na tel. 475 511 811 od pondělí do pátku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail