Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Lanterna Futuri aneb tvoření je učení

gympl_3

Gymnázium Rumburk se chystá v dubnu na další ročník této kulturní akce.

Lanterna Futuri, Lucerna budoucnosti, je název vzdělávacího projektu určeného pro studenty středních škol z Čech, Německa a Polska, který existuje již od roku 2004. Tento projekt získal v roce 2008 Evropskou cenu Label, a v září 2012 dokonce i Evropskou jazykovou cenu Label – Nejlepší projekt České republiky. Byla mu udělena na celoevropské konferenci Multilingualism 2012 konané na Kypru. Projekt byl vybrán pro pozitivní dopad na rozvoj interkulturní kompetence studentů.

Já jsem tento projekt poznala v roce 2006, když jsem, ještě coby vysokoškolská studentka, dostala možnost se do projektu zapojit v roli tlumočnice. Už tenkrát jsem obdivovala úžasnou myšlenku zrealizovat projekt, v jehož popředí stojí tvořivost a spolupráce v mezinárodních týmech. Když jsem před třemi roky nastoupila na Gymnázium Rumburk a dozvěděla se, že naše škola je do projektu zapojena, s chutí jsem se vrhla do spolupráce.

Zájemci o projekt z řad studentů si nejprve vyberou dílnu (workshop), v níž mají chuť po dobu jednoho týdne tvořit (Hudba, Divadlo, Slovo-řeč-text, Fotografie a Akční umění). Tři z těchto tvůrčích dílen probíhají na území Německa, v Großhennersdorfu, zbývající dvě se konají v polském Niedamirowě. Každou dílnu navštěvuje dvanáct až patnáct studentů, to znamená, že jedna škola z Čech, Německa a Polska vyšle na projekt čtyři až pět studentů do každé dílny. Uchazeči o projekt mívají obavy z malé jazykové vybavenosti. Ale studenti, kteří se již projektu zúčastnili, dosvědčí, že jazyková bariéra je vždy hravě překonána. Důležité je poznamenat, že studenti nejsou povinni ovládat němčinu či polštinu, neboť nezbytnou součástí každé dílny jsou vždy tři tlumočníci. Pro všechny dílny je společné hlavní téma. Ve školním roce 2011/12 se jednalo o spravedlnost. Tímto motivem je protkána téměř veškerá tvůrčí práce každé dílny. Je úžasné přesvědčit se, že neexistuje téma, které by se nedalo umělecky zpracovat.

Již potřetí jsem měla možnost zúčastnit se projektu Lanterna Futuri jako pedagog. Týden strávený se studenty je pro mě nesmírně obohacující. Pokaždé jsem fascinována nadšením, s nímž studenti přistupují k tvůrčí práci, a také potenciálem a talentem, který je leckdy ukryt pod školní lavicí, a nebýt tohoto projektu, neměla bych příležitost ho objevit. Leckdo by mohl namítat, že projekt je spíše zábavou, než učením, ale já zastávám názor, že tvoření je učení, ačkoli na konci nečeká žádná známka. Opravdového studenta netvoří jen hlava nacpaná vědomostmi, nýbrž i schopnosti a dovednosti, které v životě bezpochyby ocení.

Monika Herinková
(redakčně kráceno)

Tisk Tisk | E-mail E-mail