Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Miroslav Lošták se rozloučil s RKO

Rumburský komorní orchestr, založený roku 1963, oslavil letos 50. výročí. Oslavil jej jak jinak než hudbou, výročním koncertem RKO a Houslového sboru ZUŠ Rumburk 17. března 2013.

Houslový soubor zahájil koncert svižným Telemannovým pochodem, který jako by zval na cestu jaro, které se letos nemile zpožďuje. Jemnými tóny jej lákala i Händelova suita. Mladí houslisté se zhostili svého úkolu s temperamentem mládí, přesně, bez chyby.

Tady je nutno ocenit práci ředitele ZUŠ pana Pavla Kacafírka, který svou školu dobře řídí. Neboť jen žáci dobře vedené školy mohou podat tak dobrý výkon, jakým potěšili posluchače na nedělním koncertu.

Po odchodu souboru a úvodních slovech pana Edera nastupoval, samozřejmě doprovázen potleskem, Rumburský komorní orchestr. Potlesk nabyl na intenzitě, přítomní povstali, přivítán byl pan Miroslav Lošťák. Začínal koncert, skladby Haydnovy, Vaňhalovy, představili se sólisté. Klavíristka Věruška
Chmelová virtuózně přednesla Schubertovu skladbu, právě tak rozezněl klavír pan profesor Jiří Ježek za doprovodu orchestru, potlesk odměnil houslové sólo paní Jitky Rozborové. Bylo tu i sólo pro nástroje poněkud neobvyklé, fagoty. Kaňhalovu skladbu hráli, rovněž za doprovodu orchestru, pánové Patrik Engler a Petr Richter. Ten skladbu plně prožíval, líbil se nám a přejeme za hezký zážitek spoustu úspěchů.

Nechyběl zpěv, vždyť jaký by to byl koncert beze zpěvu. Proto dvě písně M. Lošťáka a chrámové árie J. Ch. Kriedela zazpívala Helena Krausová. A nechyběly ani květiny. Byli jimi za výkony, pro radost, potěšení a na památku odměněni sólisté a hudebníci.

Ale každá radost končí, končil pomalu i krásný koncert. Ještě Tři rumburské polky M. Lošťáka a byla tu poslední skladba Stanislava Jelínka „Zdravice“ a předání taktovky. Od dosavadního dirigenta M. Lošťáka převzal ji pan P. Engler a ujal se funkce. Dirigoval temperamentně, s potěšením, jistě povede orchestr dobře. Šťastnou cestu bez překážek přeje celý Rumburk.

Byl to opravdu poslední koncert Miroslava Lošťáka, jak uváděl na pozvánce? To určitě ne. Za dobrou dlouholetou práci poděkovali mu senátor Jaroslav Sykáček, starosta města Rumburk Jaroslav Trégr a další, přátelé a věrní posluchači. A všichni se těší, že Miroslava Lošťáka nejen uvidí a uslyší jeho housle, ale také jeho nové skladby.

Do nového životního období hodně zdaru, tvůrčích nápadů a sil.

zb

Tisk Tisk | E-mail E-mail