Přidělené dotace na činnost a akce NNO na rok 2013

Tištěné noviny 07/2013 | 15. 4. 2013 | Nezařazené

Rada města Rumburku rozhodla dne 7. března 2013, usnesení č. 1643/2013, o přidělení dotací na činnost a akce NNO. Finanční podpory pro rok 2013 jsou poskytovány formou neinvestiční účelové dotace. Organizace jsou povinny řídit se „Zásadami pro poskytování účelových dotací NNO pro rok 2013“ a poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat. Účelem „Zásad“ je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města Rumburku. Dotace na jednotlivé projekty nepřesáhly částku 50 tisíc Kč. Částka vyšší než 50 tisíc Kč u některých organizací je součtem více projektů.

Název NNO Přidělená dotace Kč
SRPŠ při SZdŠ a OA Rumburk 5 000
AED sport o. s. 30 000
JV Judo Rumburk o. s. 45 000
TJ Rumburk – oddíl cyklistiky 20 000
Obec baráčníků Rumburk 8 000
SRPŠ při Speciální ZŠ Rumburk 6 000
MC Větrník Rumburk 10 000
ZŠ Pastelka o. p. s. 6 000
Český rybářský svaz, MO Rumburk 15 000
Klub českých turistů – odbor Rumburk 15 000
SRP při DDM Rumburk 80 000
Sbor dobrovolných hasičů Rumburk 45 000
Divadelní soubor Hraničář Rumburk 8 000
Fit klub ŠSK a SPV při ZŠ U Nemocnice Rumburk 10 000
TJ Rumburk – oddíl volejbalu 47 000
TJ Rumburk – oddíl atletiky 21 000
TJ Rumburk – oddíl košíkové 8 000
Oblastní charita Rumburk 60 000
SRPŠ při ZŠ U Nemocnice 53 000
Junák, svaz skautů Rumburk 8 000
SRPŠ při MŠ Krásnolipská Rumburk 4 000
Salesiánský klub mládeže Rumburk 35 000
SRPŠ při Gymnáziu Rumburk 25 000
12. PH Royal Rangers v ČR – Rumburk 7 000
Tenisový klub Rumburk 9 000
Dokořán Rumburk 30 000
Plavecký oddíl Rumburk 30 000
FC NICA Rumburk 10 000
Agentura Pondělí 15 000
Sdružení Fontána při ZUŠ v Rumburku 11 000
Unie rodičů ČR – Sdružení při ZŠ Tyršova 22 000
Konečně šťastný domov Rumburk o. s. 3 000
Rytmus D. Rumburk o. p. s. 10 000
TJ Rumburk – oddíl moderní gymnastiky 25 000
CELKEM 736 000

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/04/15/pridelene-dotace-na-cinnost-a-akce-nno-na-rok-2013/