Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dotace rozsvítily zelenou prevenci kriminality

Od května budeme v rumburských ulicích vídat asistenty prevence kriminality, kteří by měli usnadnit komunikaci mezi občany a policií.

Problematické vzdělávání a nezaměstnanost, strašáci Rumburku i celého Šluknovska. Nedostatečná kvalifikace brání lidem v cestě za dobrou prací. A ač by se zdálo, že takoví lidé povedou své děti k tomu, aby se vzdělávaly lépe než oni samotní, není tomu tak. V některých obcích se přidává i známý problém s bydlením. Lidé obývají soukromé byty a často v jednom bytě přebývá víc osob, než by bylo zdrávo. Plus špatné technické podmínky. Ideální místo pro vznik kriminální činnosti.

Tsunami po rumbursku
Dalším pomyslným hřebíkem do rakve bezvadného soužití občanů Šluknovska je vzrůstající počet drogově závislých, ke kterým už patří i uživatelé návykových látek z vyšších sociálních vrstev.

V tuto chvíli a za těchto podmínek je bezpečnostní situace, jak známo, velmi napjatá a kdekdo se obává, že s každým menším incidentem se může vrátit vlna nenávisti, jako tomu bylo v letech 2011 a 2012. Vlna velikosti tsunami.

Asistenty, prosím!
Pro klid a pocit bezpečí obyvatel Rumburku tedy vedení města zajistilo přítomnost dvou asistentů prevence kriminality. Ti by měli přispět ke zklidnění situace tím, že budou trestné činnosti účinně předcházet. Asistent prevence kriminality bude ve většině pracovní

doby vykonávat pochůzkovou činnost, a to zejména v oblastech, které jsou považovány za rizikové, jako jsou bytové domy se zvýšenou koncentrací sociálně vyloučených osob nebo squaty obývané bezdomovci a drogově závislými. V hernách a restauračních zařízeních se zaměří na nezletilé.

Asistenti projdou hned v úvodu své služby školením a následnou metodickou oporou jim bude jejich mentor z řad městských strážníků.

Na asistenty prevence kriminality bude kladeno jen několik nároků, zato velmi

důležitých. Kromě trestné bezúhonnosti za poslední tři roky a celkové bezúhonnosti v oblasti úmyslných trestných činů by tito lidé měli být spolehliví, zodpovědní, zdravotně způsobilí a znalí problematických lokalit. Pro tamní obyvatele by měli být přirozenou autoritou.

Nejsou v tom sami
Asistenti prevence kriminality budou spolupracovat s Policií ČR, se školami, neziskovými organizacemi, s Probační a mediační službou, Úřadem práce a mnoha dalšími.

pem

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail