Maturita za dveřmi. I na gymnáziu se maturuje již potřetí nově

Tištěné noviny 09/2013 | 15. 5. 2013 | Nezařazené

Termín letošní maturitní zkoušky se neúprosně blíží a nervozita maturantů pomalu roste. Však si to většina z nás dobře pamatuje. Ale pokud jste maturovali dřív než v roce 2011, možná ani netušíte, že maturita dnes vypadá na všech středních školách úplně jinak než kdysi.

Maturitní zkouška má v současnosti dvě hlavní části: tzv. státní, která je společná pro maturanty na všech typech středních škol, a profilovou, ve které si každá škola určuje konkrétní maturitní předměty i jejich obsah podle svého zaměření.

Ve státní části jsou pro všechny studenty povinné dva předměty: čeština a k ní buď matematika, nebo cizí jazyk, nejčastěji angličtina či němčina. Zkouška z češtiny a cizího jazyka má tři části: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Matematika zahrnuje pouze didaktický test. V praxi to znamená, že každý student absolvuje až šest dílčích zkoušek. Ne ovšem v jednom dni, jak to bývalo kdysi, ale v období zhruba od
počátku května do poloviny června. Didaktické testy jsou pak hodnoceny
centrálně, písemné práce a ústní zkoušky se bodují na konkrétní škole. Všechny výsledky se pak opět centrálně zkompletují a z toho vyjde konečná známka. Současně s ní se student dozví, jak dopadl v hodnocení v porovnání se všemi ostatními studenty v republice.

Profilová část, školní, prošla také značnou proměnou. Na našem gymnáziu si studenti volí tři předměty z široké nabídky: čeština, angličtina, němčina, francouzština, latina, matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, biologie, občanský a společenskovědní základ, deskriptivní geometrie, informační a výpočetní technika, ale třeba i hudební obor. V některých předmětech zůstala zachována původní ústní forma zkoušky i její obsah, v jiných dostala podobu písemnou, praktickou, nebo kombinovanou. Tyto zkoušky probíhají postupně už od počátku dubna.

S novou organizací zmizel i klasický „svatý týden“. Nyní končí maturitním ročníkům výuka na konci dubna, kdy mají někteří studenti už třeba nějakou zkoušku za sebou a studijní volno pak využívají individuálně mezi jednotlivými termíny zkoušek.

Pokud vás zajímají další podrobnosti nebo byste si chtěli určitý test či písemku vyzkoušet, podívejte se na stránky www.novamaturita.cz.

ájé

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/05/15/maturita-za-dvermi-i-na-gymnaziu-se-maturuje-jiz-potreti-nove/