Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na rumburském gymnáziu vládne zdravý duch

florbal

Na rumburském gymnáziu se naplňuje rčení „sportem ke zdraví“. Je to zásluha nejen nadšených vyučujících tělesné výchovy, ale i spousty studentů. Svědčí o tom řada aktivit v hodinách tělesné výchovy, jejichž náplň je velmi pestrá – posilování, gymnastika, atletika, míčové hry…

Studenti mají k dispozici tělocvičnu i posilovnu a dvě hřiště v areálu školy. V rámci tělesné výchovy chodí studenti v zimních měsících na blízký zimní stadion bruslit, vždy v primě absolvují kurz plavání v místním bazénu. V letošním školním roce je realizována řada kroužků se sportovní náplní: dívčí kopaná, volejbal, kondiční příprava na triatlon, zdravotní tělocvik, florbal, gymnastika.

Studenti pravidelně jezdí reprezentovat svou školu na okresní i krajské sportovní soutěže. Fantastickým úspěchem letošního školního roku bylo např. celorepublikové finále Odznaku všestrannosti v Praze, na němž obsadil ve své kategorii skvělé třetí místo Martin Jirásek z kvarty, nebo vítězství fotbalového družstva chlapců v okresním finále, kde naši fotbalisté získali Pohár J. Masopusta. A nebyli jediní, kdo stál na stupních vítězů. Školu zdobí množství vyhraných pohárů a diplomů.

Každý rok organizuje gymnázium týdenní lyžařský kurz v Krkonoších, jehož účastníci se podle zájmu mohou věnovat sjezdovému a běžeckému lyžování, snowboardingu nebo pěší turistice. V létě si studenti třetích ročníků vyzkoušejí vysokohorskou turistiku v Julských Alpách ve Slovinsku.

Velmi oblíbené jsou Velké gymnaziální hry. V závěru školního roku proběhnou letos už podevatenácté! Studenti se na nich zapojují jak do atletických disciplín, tak do kolektivních her, vítěze pak čeká obvykle sladká odměna.

Za zmínku stojí určitě i gymnastické vystoupení v rámci vánoční akademie,
které sklidilo od diváků obrovský aplaus, nebo spartakiádní vystoupení na Den totality, jehož se zúčastnili nejen studenti, ale i vyučující tělocviku v dobovém oblečení a o něž byl neskutečný
zájem jak ze strany cvičenců, tak diváků. Dalším lákadlem byl třídenní podzimní cyklokurz, na němž zájemci o cyklistiku našlapali pod vedením kantorů 175 kilometrů po Šluknovském výběžku a přilehlých oblastech v Německu.

Fasádu tělocvičny nezdobí latinský nápis In corpore sano mens sana (V zdravém těle zdravý duch) nadarmo.             

ájé

Tisk Tisk | E-mail E-mail