Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pes, který štěká, může i kousat

Procházka se psem je příjemnou záležitostí, ale jen do okamžiku, kdy se na vašeho čtyřnohého miláčka vrhne čtyřnohý miláček někoho jiného.

Poměrně často se stává, že jsme nuceni své zvíře uprostřed procházky vzít do náruče, aby nepřišlo k újmě při zběsilém náletu volně pobíhajícího psa. U některých plotů přemýšlíme, jestli jsou pro psí šelmy za nimi dostatečné a jestli náhodou už si tento inteligentní tvor nevybudoval nouzový východ ze zahrady. Přitom by tomu tak být nemělo.

Máme to černé na bílém
Vyhláška z roku 2008 jasně a srozumitelně říká, že vlastníci psů nebo osoby psy doprovázející mají povinnost učinit taková opatření, aby nedošlo k úniku psů na veřejná prostranství. Těmi se rozumí náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další veřejně přístupné prostory.

Kromě povinnosti uklízení psích exkrementů také vyhláška nařizuje takové zacházení se psem, při kterém nedojde k ohrožení života samotného psa, k napadení či obtěžování osob, k napadení jiného zvířete anebo k poškození majetku. Nedodržením těchto pravidel se vlastník nebo osoba psa doprovázející dopouští přestupku.

Inu, není to nic pěkného, když na čivavu zaútočí třikrát mohutnější pes nebo vzteklý jezevčík, jehož majitel vše pozoruje z povzdálí a nevyužité vodítko drží v ruce jen tak ze zvyku.

-r-

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail