Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pomůžeme vám pečovat o vaše blízké

Posláním odlehčovací služby je podpořit osobu se sníženou soběstačností v činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu v jejím domácím prostředí a zároveň zastoupit pečující osobu po dobu, kterou potřebuje k odpočinku, a tím jí odlehčit. Tým vyškolených asistentek Vám nabízí pomoc v těchto činnostech:

  • pomoc při zvládání sebeobsluhy,
  • pomoc při zajištění či přípravě stravy,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jako je doprovod k lékaři, na zájmové, volnočasové či další aktivity, podporující sociální začleňování osob,
  • pomoc při uplatňování práv, zájmů či obstarávání osobních záležitostí,
  • aktivizační činnosti, jako je nácvik či upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  • podpora při zajištění chodu domácnosti,
  • komunikace, hry, četba,
  • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, jako jsou chodítka, sedačky či křesla do sprchy, stolek k lůžku apod.

Službu poskytujeme ve Vámi vymezeném čase a dle individuálních požadavků v celém Šluknovském výběžku. Lze si ji sjednat jednorázově i dlouhodobě. Cena služby je 100 Kč/hod., včetně cestovních nákladů. Výhodou hodinové sazby je, že si ve stanovené době můžete zvolit jednu či více ze základních činností v péči o Vaši blízkou osobu, tuto službu tedy lze hradit i z příspěvku na péči. Službu si lze objednat na tel. čísle 777 291 359 nebo na e-mailové adrese odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz

Za Kostku Krásná Lípa p.o.
Vlaďka Vítková

Tisk Tisk | E-mail E-mail