Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Společně do školky

Romské sdružení Čačipen již druhým rokem zahájilo činnost předškolního klubu „Pod Kopečkem“

cacipen

Jedná se o předškolní zařízení pro romské i neromské děti s dopoledním provozem s kapacitou 12 až 15 dětí v předškolním věku. Projekt se uskuteční díky dotaci z MPSV v rámci programu Podpora rodiny. Provoz klubu byl zahájen v březnu 2013 na tř. 9. května 1127 v Rumburku, otevřeno je od pondělí do pátku. Hlavním cílem projektu je zapojit děti ze sociokulturně odlišného prostředí, zejména děti z romských komunit, do předškolního vzdělávání a podpořit tak jejich šance na úspěšné zvládnutí školní docházky. Koncepce klubu je inspirována moderními pedagogickými směry, které zdůrazňují individuální a tvořivý přístup k výchově a dokáží tak lépe reagovat na potřeby a odlišnosti dětí z různého sociálního a etnického prostředí. Důležitou součástí projektu je spolupráce s rodinami, chybět nebude ani terénní práce, sociální a výchovné poradenství. Projekt je založen na komunitním principu s důrazem na zapojení rodin. Snahou je poskytovat dostatečný prostor pro iniciativu rodičů a motivovat  je ke spolupráci, součástí programu jsou společná setkání, slavnosti a další akce. Část pracovního týmu projektu se bude věnovat terénní práci, chybět nebude sociální a výchovné poradenství.

Pro začátek si přejeme, aby se nám podařilo vytvořit prostředí příznivé pro rozvoj dětské osobnosti ke svobodě a odpovědnosti, kde individuální odlišnosti nejsou nedostatkem, ale výhodou. Do budoucna bychom rádi viděli své malé absolventy vybavené na cestu životem, jak potřebnými znalostmi a dovednostmi, tak posilující zkušeností laskavého přijetí.

Za pedagogický tým
Věra Cupáková, vedoucí klubu
Zdeňka Balcarová, pedagog

Tisk Tisk | E-mail E-mail