Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Střípky z rumburské kroniky

Několik slov o naší železniční stanici z dob minulých

První idea stavby železnice pro severní Čechy a naše okresy vznikla již v roce 1852. Ale teprve koncem léta 1864 se uskutečnilo konsorcium pro pozemkový majetek a průmysl. Z našeho okresu zde byli páni Albert Eysert a Frählich, kterým bylo uloženo usilovat o vybudování dráhy pro severní Čechy. Na počátku října obdrželo konsorcium koncesi a nic už stavbu nezastavilo.

23. září 1866 se čtyřmi milióny rozhodlo o realizaci a 23. října 1866 začala stavba dvou stanic Bakov – Chřibská. Protože bylo potřeba mnohem více financí, byly vydány obligace, počítalo se s výnosem 18 499 950 zlatých.

23. října byla stavba zadána firmě Lana a Šebek. V dubnu 1867 byl proveden v Rumburku první výkop. Základ k nádražní budově byl položen v srpnu 1868.

Zahájení provozu na celé trase Rumburk – Bakov a Varnsdorf – Podmokly bylo 16. ledna 1869. Zahájení na trati Rumburk – Jiříkov – Ebersbach v Sasku bylo 1. listopadu 1873. Rovněž do Šluknova se rozjel vlak roku 1873, takže letos, v roce 2013, slaví 140. výročí.

V roce 1883, tedy před 130 lety, přepravil vlak z Rumburku celkem na 61 905 osob, které zaplatily celkem 24226 zl. a 16 kr., dále 35 953,45 tun nákladu za 103 907 zl. a 53 kr.

Takže provoz po všech stránkách uspokojivý, rozhodně lepší, než dnes.

Jenže stala se tu nedobrá věc, o které podal před lety zprávu pan B. Bílek, a sice: Našla se zpráva, že v květnu 1918 projelo zdejší stanicí vzbouřené vojsko plzeňského českého pěšího pluku ležícího posádkou v Rumburku. Část se rozešla zde, část odjela do Tannenbergu (Jedlová), odkud táhla k Boru. Tam byla rozprášena a hlavní osnovatelé schytáni a dle stanného práva postříleni, a to sedm v Novém Boru a tři v Rumburku, mezi těmito třemi vůdce povstání Stanko Vodička. Zapsal Otakar Beneš, inspektor, přednosta dopravního úřadu. Započato 1. 12. 1923.

16. března 1926 našel pan přednosta Beneš v záznamníku z roku 1918 zápis, týkající se českých vojínů v Rumburku a zápis doplnil novým odstavcem: „Zdejší přednosta dopravního úřadu Hochberger zalarmoval vojenskou posádku v Boru a tím způsobil potlačení vzpoury a postřílení našich lidí.“

zb

Tisk Tisk | E-mail E-mail