Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dřív než vypukne požár

Mateřské centrum Větrník v Rumburku ve spolupráci se Sítí mateřských center pořádá u příležitosti oslav dvacátého výročí vzniku mateřských center v České republiky, desátého výročí založení Sítě mateřských center o.s. a sedmileté činnosti MC Větrník společnou výstavu.

V historickém ambitu a přilehlých prostorách rumburské Lorety bude připraveno dopoledne plné aktivit, zábavy, her i zajímavých informací. Kromě různých soutěží bude nachystán workshop ve formě výtvarných dílniček a malé občerstvení. Samotná výstava potrvá do konce června.

MC Větrník je v tomto roce zapojeno do celostátní kampaně Sítě mateřských center pod názvem Křídla a kořeny naší rodiny. Chceme společně upozornit na důležitost rodiny v současné době, kdy se uprostřed požadavků na výkon, spotřebu a individuální potřeby ztrácí hodnota rodiny a vztahů jejích jednotlivých členů napříč generacemi. Letošní ročník kampaně propojuje dřívější jarní kampaně zaměřené na jednotlivé členy rodiny v jednu velkou prorodinnou kampaň a výstava s oslavou Dne dětí a rodičů je její důležitou součástí.

Síť mateřských center se snaží upozornit na historické souvislosti v kontextu vzniku aktivní občanské společnosti u nás. Myšlenka mateřských center byla importována po Sametové revoluci do naší země jako zcela nový fenomén občanské společnosti a mateřská centra během dvaceti let svého působení přerostla v komunitní centra svépomoci pro všechny generace, v hybatele komunitního dění, protože matky vnímají přítomnost i budoucnost očima svých dětí, proto se snaží zlepšovat podmínky života pro své i ostatní děti a jejich rodiny. Centra pomáhají předcházet patologickým jevům v rodině i společnosti.

Andrea Semerádová

Výstava kazuistik a historie Větrníku se uskuteční v ambitu rumburské Lorety, její vernisáž proběhne v sobotu 1. 6. v 10.00 hodin a bude spojena s oslavou Dne dětí a Světového dne rodičů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail