Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rozpočet města Rumburk bude v letošním roce přebytkový

Na dubnovém zasedání rumburských zastupitelů byl schválen očekávaný rozpočet města Rumburk na rok 2013 připravený místostarostou Darkem Švábem. Rozpočet je koncipován oproti loňskému roku jako přebytkový a po zapojení části financování celkově jako vyrovnaný.

„Samotný rozpočet je navrhovaný v části saldo příjmů a výdajů jako přebytkový, přičemž po zapojení části financování celkově jako vyrovnaný,“ říká místostarosta Darek Šváb. „Ve financování je zapojen zůstatek na bankovních účtech a fondech k 31. 12. 2012, tedy konečný přebytek rozpočtu minulého roku a dále pak splátky investičního úvěru ve výši něco málo přes 8 milionů korun. Město splácí v současné době pouze jeden investiční úvěr ve výši 40 milionů korun, který byl čerpán v závěru roku 2010. Ke konci letošního roku bude město čekat splatit už jen přibližně 29 milionů korun. Dále pak má město od roku 2011 k dispozici revolvingový úvěr ve výši 40 milionů korun, který byl v březnu letošního roku prodloužen na další rok. Tento úvěr je používán na profinancování časového nesouladu naplňování příjmů a výdajů v průběhu rozpočtového roku,“ dodává Darek Šváb.

Příjmy města by měly v roce 2013 dosáhnout 235,446 milionu korun, výdaje 231,197 milionu korun. Rozdíl příjmů a výdajů je tedy +4,249 milionu korun.„Do městské kasy by podle odhadů mělo v tomto roce přijít téměř 110 milionů korun z daňových příjmů, správních poplatků a příjmů na základě loterijního zákona. U sdílených daňových příjmů je to přibližně o 17 milionů korun více než v roce 2011, což je důsledek změny zákona o rozpočtovém určení daní. Díky změně loterijního zákona ze závěru roku 2011 by mělo město inkasovat do svého rozpočtu něco přes 11 milionů korun, což je o 3 miliony korun více než minulý rok,“ doplňuje Darek Šváb.

V průběhu roku se očekává zvýšený objem investičních i neinvestičních dotací v celkovém objemu 10 až 15 milionů korun, které celkový objem rozpočtu dále zvýší.

K úspoře by naopak mělo dojít v běžných výdajích v souvislosti s nižšími příjmy, ale i výdaji na odpadové hospodářství, resp. na činnost sběrného dvora. Naopak k navýšení dochází u výdajů na bezpečnost, městskou polici a zaměstnanost, které jsou prioritou letošního roku.

Rada města také počítala s rozpočtovou rezervou ve výši necelých tří milionů korun. Ta má pokrýt možné odchylky v oblasti příjmů a výdajů.

Do kapitálových výdajů, tedy investic, jsou zahrnuty akce, které jsou již připravené a v letošním roce reálné. Největší důraz bude kladen na zahájení rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tyršova a na odstraňování povodňových škod.

Město Rumburk získalo také dotaci na regeneraci a revitalizaci městské zeleně ve výši 5,2 milionu korun. Z městské pokladny půjde na tuto akci v tomto a příštím roce až 1,8 milionu korun.

Na celkový vývoj rozpočtu mohou mít významnějším způsobem vliv ceny tepla a TUV ve vazbě na záměr instalace kogenerační jednotky (pozitivní dopad), prodej nemovitého majetku, naplňování daňových příjmů, nebo ukončení sporu o výši protiplnění za akcie SČP (pozitivní dopad).

ppo

Tisk Tisk | E-mail E-mail