Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Agentura pro sociální začleňování, seznamte se

Rumburk • Po několika nedorozuměních a konfliktech Rumburku s Agenturou pro sociální začleňování přišla na Šluknovsko nová lokální konzultantka Markéta Skočovská a vše se v dobré obrátilo.

Markéta Skočovská je jako lokální konzultantka jistou spojkou mezi městem a Agenturou pro sociální začleňování. Agenturu představila na zasedání Zastupitelstva města Rumburku a zmínila se také o lednovém založení Lokálního partnerství Rumburku a Starých Křečan. Jedná se o platformu určenou pro setkávání zástupců samosprávy, subjektů veřejné správy, škol, nevládních organizací či podnikatelů, kteří hrají roli v sociálním začleňování. Účelem spolupráce je řešení situace v sociálně
vyloučených lokalitách na území města.
Vše má být navíc efektivnější než v minulosti, kdy spolupráce s Agenturou probíhala v rámci celého Šluknovského výběžku. Starosta Trégr ihned vysvětlil, že Staré Křečany jsou s Rumburkem ve spojení proto, že na přihlášení do konkurzu nedosáhly počtem obyvatel.

Bydlení, drogy a volný čas mladých
Prvním krokem práce Lokálního partnerství Rumburku a Starých Křečan je zjišťování a analyzování bytových potřeb. V brzké době svou práci zahájí výzkumníci, jejichž úkolem bude popsat vývoj sociálního vyloučení ve městě, zaměří se i na mládež ohroženou drogovou scénou a na způsob trávení volného času mladistvými. Informace z terénního výzkumu budou sloužit pro vytvoření lokální strategie pro sociální začleňování, dokumentu, který bude obsahovat konkrétní cíle, nástroje a opatření, včetně finančních zdrojů a dalších dat.

Co se odehrálo od začátku spolupráce
Díky spolupráci, kterou Rumburk, Staré Křečany a Agentura pro sociální začleňování navázaly, už se povedlo uspět s žádostí o financování projektu Zelený Rumburk, v rámci kterého získá šestnáct osob starších padesáti let dotované pracovní místo na dobu jednoho roku. Dalším úspěchem bylo získání finančních prostředků na činnost dvou asistentů prevence kriminality.

Pojem tréninkové bydlení
Svou činnost mohla zahájit také pracovní skupina bydlení, která si nechala vypracovat výzkum mapující bytový fond města a bytové potřeby jeho obyvatel. V plánu má zavést tréninkové bydlení ve spolupráci s vlastníky nemovitostí a neziskovými organizacemi. Obyvatelé bytů tréninkového bydlení by mohli mít k dispozici doprovodnou sociální asistenci. Tento projekt dovolí některým sociálně znevýhodněným dostat se na lepší úroveň bydlení, pokud budou ukáznění. V opačném případě jim hrozí pád na pomyslné dno všeho. „Je to jako žebřík, po kterém půjdou lidi buď nahoru, nebo dolů. Mohou se dostat na vyšší životní úroveň, ale musí pro to něco udělat,“ řekla na zasedání zastupitelstva Skočovská.

Veškeré záležitosti budou obyvatelé tréninkových bytů řešit s konkrétní neziskovou organizací, ta zase bude vše projednávat s majiteli bytů. Ti se tak nemusí bát, že by o něco přišli proto, že nechají ve svých bytech bydlet sociálně znevýhodněné.

Kdo zajistí výhody nám?
Když se Skočovská na zasedání zastupitelstva zmínila o tréninkovém bydlení, začaly se z obecenstva ozývat varianty nápadu, jako proč každý, kdo bydlí v panelovém domě, nedostane na zkoušku rodinný dům, když těm, kteří bydlí v otřesných podmínkách, mají být poskytovány byty. Tréninkové bydlení je však určeno pouze pro sociálně znevýhodněné a cílem je zmírnit zátěž, která dopadá na zbytek společnosti.

Dalším naivním návrhem, který vzešel z řad přítomných občanů v souvislosti s palčivou otázkou sociálně znevýhodněných, bylo zřízení městské věznice, kam bychom mohli vsadit hříšníky, na které policie nedosáhne. Zákony České republiky to nedovolují, jinak kdo ví, možná bychom na náměstí míjeli klec s provinilci a ukazovali bychom si na ně.

pem

Tisk Tisk | E-mail E-mail