Bude Rumburkem otřásat techno?

Tištěné noviny 10/2013 | 11. 6. 2013 | Nezařazené

techno_0

Tak to tedy nebude! Alespoň ne v době nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodin. Městské zastupitelstvo se proti dunění ohradilo novou vyhláškou a zajistilo lidem klidnější spánek v době konání.

Předmětem vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Definuje akce typu technopárty a striktně stanovuje povinnosti pro pořadatele těchto akcí.

Srpen 2012 stačil
Starosta města Jaroslav Trégr by byl nerad, kdyby tuto specifickou hudbu, respektive její zlomky, museli poslouchat i lidé, kteří o to zdaleka nestojí, v hodinách, kdy není divu, že o to nestojí. Sám proto vyhlášku zpracoval a městské zastupitelstvo souhlasně pokývalo hlavami a zvedlo ruce. Pro potenciální organizátory bude uspořádání akce na území města Rumburku daleko těžší než dřív a hrozí jim i sankce, pokud vyhlášku v některém z jejích bodů poruší.

Technař nikdy nespí
Podle vyhlášky je akcí typu technopárty veřejnosti přístupná hudební produkce, která se vyznačuje hlasitou hudbou, včetně hudby reprodukované, jejímž účelem je poslech této hudby a tanec, na níž se předpokládá účast nejméně sta osob, která přesáhne svým konáním včetně přestávek dobu čtyřiadvaceti hodin a může obtěžovat okolí hlukem, prachem, světlem nebo vibracemi. Jeden z bodů vyhlášky jasně zakazuje konat takové akce v zastavěném území města. A co je hlavní, organizátor je povinen akci přerušit vždy na dobu od 22.00 do 6.00 hodin. Milovníci techna tedy půjdou spát také, nebo aspoň nechají vyspat ostatní obyvatele přilehlých lokalit.       

pem

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/06/11/bude-rumburkem-otrasat-techno/