Fantastická čtyřka ve službě pořádku

Tištěné noviny 10/2013 | 11. 6. 2013 | Nezařazené

Jsme skupina studentů z prvního ročníku na Gymnáziu Rumburk. V rámci projektu Já, občan jsme si vybrali problematiku tříděného odpadu v Rumburku. Zjistili jsme, že tu v říjnu byl problém s odpadky kolem kontejnerů, kontejnery byly přeplněné. Dále tu byl problém s firmami, které vyvážejí tříděný odpad do kontejnerů, ne do sběrného dvora, kam by měly. Nyní je ve městě celkem čtyřiadvacet stanovišť s kontejnery, ve sběrném dvoře je vyhrazeno místo pro tříděný odpad a také funguje pytlový systém, kdy Rumburkem projíždí vozidlo a sbírá pytle s tříděným odpadem od lidí, kteří to mají daleko ke kontejnerům nebo tam z jiných důvodu nejezdí. Seznam stanovišť a mapa, kde se nacházejí, budou publikovány na facebookové stránce věnované této problematice.

Jan Marek

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/06/11/fantasticka-ctyrka-ve-sluzbe-poradku/