Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Lipani prověří v řece Kamenici zařízení pro líhnutí lososů

lipani

Lipani podhorní prověří v řece Kamenici v Národním parku České Švýcarsko zařízení pro líhnutí ryb přímo ve vodním toku, takzvané inkubační schránky. První dvě schránky do Kamenice umístili rakouští odborníci, kteří přenášejí zkušenosti z alpské země do českého národního parku. Každá ze schránek obsahuje dva a půl tisíce jiker, ze kterých se vylíhnou malé ryby přímo v domovské řece. Odpadá tak pro ryby stresující převoz z líhní a rybí potěr od útlého věku vyrůstá v přirozeném prostředí. Pokud se využívání inkubačních schránek osvědčí i v našich podmínkách, bude je v příštích letech možné využívat také pro vypouštění lososů obecných, kteří budou vyrůstat pod kontrolou.

„Lipany podhorní jsme nevybrali náhodně. I oni jsou druhem, který v Kamenici potřebuje podporu,” vysvětluje Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a doplňuje: „Monitoring ryb za uplynulé období ukazuje jejich úbytek, proto jsme se rozhodli zdejší populaci podpořit, také s ohledem na povodně v roce 2010.”

Rybí fauně Správa Národního parku České Švýcarsko věnuje trvalou pozornost. V popředí zájmu stojí vedle vlajkových lososů obecných například také střevle potoční či právě lipan podhorní. K podpoře těchto druhů získala správa národního parku finanční prostředky z operačního programu Životní prostředí. Vlastní podpůrná opatření provádí Institut aplikované ekologie Daphne. Návrat ohrožených ryb však může podpořit také veřejnost, například adopcí lososa obecného. Díky veřejnosti za uplynulé tři roky do vod Kamenice vyplulo na sedm tisíc malých lososů. Bližší informace na stránkách www.navratlososu.cz.

Tomáš Salov

Tisk Tisk | E-mail E-mail