Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ohlédnutí za třemi roky na ZŠ U Nemocnice

metalurgie

Ten, kdo se chce dobrat nějakých závěrů, rekapituluje. I my rekapitulujeme, protože jsme třída 5. A Základní školy U Nemocnice a brzy se rozdělíme. Šest z nás se dostalo na osmileté gymnázium, zbylých dvacet postoupí na druhý stupeň naší školy. A tak zavzpomínejme, co jsme za poslední tři roky společně prožili…

Ve třetí třídě jsme byli na zajímavé exkurzi v Šestajovicích, na rodinné firmě Rodas, kde se vyrábí různé svíčky. Nejen, že jsme postupně zhlédli celý výrobní proces, ale mohli jsme si ručně i pár svíček vyrobit a glazurou ozdobit. V přilehlé minifarmě jsme se potěšili i s některými zvířátky, například s kozami, ovcemi, koníky, sovami a dalšími. Také jsme navštívili mělnickou kostnici a podzemí s unikátní studnou hlubokou tak, že by se prý do ní akorát vešla zámecká věž. Na konci školního roku jsme zavítali na blízké kopce Tolštejn a Jedlová. Odvážlivci si vyzkoušeli lanovou dráhu, ostatní stavěli v okolí lanového centra domečky z darů lesa.

Další rok jsme navštívili rumburské pekárny Odkolek, kde jsme na vlastní oči viděli, jak přicházejí na svět křupavé rohlíky a chléb. Zanedlouho jsme pak zavítali do Domu Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě. Tam byl pro nás připraven přírodovědný program se soutěžemi a s promítáním filmu o národním parku. Brzy jsme si prošli i část Köglerovy naučné stezky v Krásné Lípě s přestávkou na dětském hřišti pod hřbitovem. Vydařený byl i školní výlet na zámek Hrubý Rohozec, k Roztockému mlýnu a do Boskovských jeskyní.

Letošní školní rok jsme začali exkurzí v místním závodě Metalurgie, kde jsme mimo jiné žasli nad roztaveným železem o teplotě čtrnáct set stupňů Celsia, které se lilo do velké fany. Chvílemi jsme si připadali jak o Silvestru při ohňostroji.

Brzy na to jsme jeli do Starých Křečan na představení „indiánů“ z indiánské vesničky v Růžové. Ukázali nám, jak kdysi žil kmen Siuxů, jak se jeho příslušníci oblékali, jak lovili zvěř, vyráběli amulety a hračky. Naučili nás i jejich tanec a pozdrav hau kóla!

Do hodiny vlastivědy jsme si jednou pozvali kronikářku města Marii Ziebnerovou, která s sebou přinesla i kroniku Rumburku a vyprávěla nám nejen o zápiscích, ale i o svém životě a o době, když jí bylo tolik jako nám teď. Stejně zajímavé bylo v městské knihovně vyprávění ilustrátorky Petry Jelenové-Zinnerové, která nás seznámila s tím, co všechno obnáší profese ilustrátora a jak obrázek vzniká. Před Vánocemi se nám moc líbila i návštěva muzea s výstavou betlémů a poutavým vyprávěním Ester Sadivové o vánočních zvycích.

Hezké vzpomínky máme i na další akce, třeba na ukázku dravců, hudební a divadelní představení ve škole, na dopravní výchovu s panem Cibulkou, planetárium a jiné. Také jsme uklízeli přírodu, o tom jste se ale mohli dočíst v minulém čísle Rumburských novin.

A co nás ještě čeká? Výlet vlakem do Máchova kraje na hrad Houska a závěrečné rozloučení s pátou třídou, stanování, táborák, hry s úkoly a stezka odvahy na chatě v Krásné Lípě.

žáci 5. A a třídní učitelka
Mirka Macková

Tisk Tisk | E-mail E-mail