Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Po čtyřech měsících se konala velká koordinační porada

V rumburském domě kultury se v polovině května sešli starostové Rumburku a Starých Křečan, k diskuzi přizvali také místostarostku Rumburku Alenu Winterovou, místostarostu Jiříkova Miroslava Horáka, zástupce Policie České republiky, ředitele Městské policie Rumburk Václava Němečka, preventistu Jiřího Gajdoše a Denisu Svobodovou z odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jako host se porady účastnila i lokální konzultantka Markéta Skočovská. Debatovalo se o uplynulých čtyřech měsících z pohledu zde zmíněných.

Úvodní slovo patřilo samozřejmě starostovi Rumburku Jaroslavu Trégrovi, který všechny přítomné přivítal, poznamenal, že malé koordinační porady se i nadále konají jednou za čtrnáct dní, zmínil dvě legislativní změny ve městě – Tržní řád a vyhlášku upravující pořádání akcí typu technopárty, potěšil oznámením o zřízení nového kamerového bodu na Dobrovského náměstí a výběrem dvou asistentů prevence
kriminality. Také uvedl, že se chce se strážníky zaměřit na neposlušné řidiče, kteří porušují zákazy vjezdu nebo špatně parkují, respektive parkují tam, kde by neměli. Trégr také vyzvedl důležitost faktu, že je třeba zamezit přístupu mládeže k návykovým látkám.

Své poznatky shrnuli i policisté
Po něm se slova ujali zástupci Policie České republiky a pochválili kroky k předcházení kriminality, které Rumburk učinil. Oznámili také celkový pokles kriminality na Šluknovsku, v Jiříkově se navzdory tomu bohužel počet kriminálních činů zvýšil. Mluvilo se třeba o bezostyšném vykrádání chat v rekreačních oblastech.

Na řadu brzy přišly i zprávy z dopravní policie. Nejčastější příčina nehod posledních čtyř měsíců byla nepřiměřená rychlost a nedávání přednosti v jízdě. Řeč byla také o fenoménu lidí utíkajících od nehod či od cizích poškrábaných aut, ke kterým se viník samozřejmě nehlásí.

Jiříkov a příslib lepších časů
První, co přítomní slyšeli od místostarosty Jiříkova, bylo vyjádření lítosti nad zvýšenou kriminalitou v jeho obci. Na druhou stranu si ale nemohl vynachválit spolupráci s Policií ČR v Rumburku, třeba perfektní jednání s nadporučíky Hýblem a Steinbachem. Uvítal zrušení videoterminálů a jako perličku zmínil krádež jízdního kola za bílého dne na rušné Svobodově ulici v Jiříkově.

Když začal hovořit o vysoké fluktuaci Romů, při které se nestačí divit, že potkává stále nové a nové lidi, které nezná, reagoval na to Trégr krátkým shrnutím schůzky se senátorem Tomio Okamurou a poslancem Davidem Kádnerem, kteří přijeli na Šluknovsko nabídnout řešení obchodů s nemovitostmi, lichvou a neexistující hygienickou normou o počtu osob na metr čtvereční v bytě. „Vítáme samozřejmě jakýkoli krůček ke zlepšení, ale návrhy pánů Okamury a Kádnera řešily asi tak pět procent problémů,“ vyjádřil se ke květnové schůzce ve Varnsdorfu Trégr.

Křečany trápí psi
Starokřečanský starosta František Moravec měl na srdci několik věcí. Nejprve se omluvil za nepřispění Starých
Křečan na provoz rumburského K-Centra. Došlo k tomu kvůli absenci některých zastupitelů a nedostatečné informovanosti zastupitelů dalších, návrh napříspěvek pro K-Centrum tedy neprošel. Moravec také prozradil potěšující fakta o tom, jak se mu osvědčilo umístit tři amnestované na veřejně prospěšné práce. Nakonec s policisty podebatoval i o odchytu toulavých psů, kterých se mezi Rumburkem a Křečany pohybuje celá smečka. Řešení odchytu stále visí ve vzduchu, protože rumburští strážníci nemají na území Křečan působnost, a ani v legislativě není vyřešeno, jak v takových případech postupovat.

Strážníci versus podomní prodejci
O dodržování a porušování Tržního řádu, který se do podvědomí občanů vryl jako Vyhláška o zákazu pochůzkového a podomního prodeje, promluvil ředitel Městské policie Rumburk Václav Němeček. „Strážníci vychytali několik prodejců, kteří tuto vyhlášku porušili. Jenže oni nejsou hloupí. Teď lidem volají, zpracují je po telefonu a nechají se přímo pozvat,“ řekl Němeček. S nástupem teplejšího počasí čeká strážníky také hlídání parků a jiných veřejných míst, na kterých platí zákaz požívání alkoholických nápojů.

Šmejdy tady nechceme
Jedním z posledních bodů porady bylo Trégrovo připomenutí promítání filmu Šmejdi, který poukazuje na nekalé praktiky prodejců na předváděcích akcích, zdůraznil také, že striktně odmítá, aby se akce tohoto ražení konaly v rumburském domě kultury či jiných objektech patřících městu.     

Petra Malá

Tisk Tisk | E-mail E-mail