Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Němčina má na gymnáziu zelenou

Německému jazyku se na rumburském gymnáziu věnují studenti stejně jako angličtině od primy až po maturitu. Ti, kteří mají hlubší zájem o jazyky, si mohou vybrat od druhého ročníku vyššího gymnázia jazykový blok, v jehož rámci studují ještě navíc francouzštinu a latinu.

Tentokrát se zaměříme ale hlavně na němčinu. V našem regionu není třeba její význam zdůrazňovat. A nejedná se kupodivu o jednostrannou záležitost. Dokonce i německá mládež má zájem o studium češtiny. Předloňský školní rok na našem gymnáziu absolvoval tehdy kvartán Dominik Odendahl, letos studuje v prvním ročníku Annalena Weikert, oba z Německa. Jedna z vyučujících naší školy, paní Malaníková, pracuje už přes deset let současně na gymnáziu v německém Seifhennersdorfu a učí tamější zájemce češtinu.

Německý jazyk vyučují na rumburském gymnáziu plně kvalifikovaní a zkušení, přestože převážně mladí kantoři, a spolu s nimi již tradičně zahraniční lektor. Kromě běžné výuky čeká na studenty němčiny spousta zajímavých aktivit a soutěží na okresní, krajské, celostátní, a dokonce i mezinárodní úrovni.

Kromě klasické olympiády z němčiny, v níž před dvěma roky náš student Štefan Záležák zvítězil v celostátním kole, bodují naši studenti již několik let v soutěži Jugend Debattiert International, kterou organizuje Goethe-Institut Praha. Debatuje se v Polsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku a na Ukrajině. Základní myšlenkou je naučit se debatovat na aktuální politické či společenské téma. Studenti se snaží v debatě používat vhodné argumenty, obhajovat svůj názor a zároveň respektovat názor protistrany. Čeští studenti navíc debatují v němčině, což se zpočátku zdá velmi komplikované, ale po určité době zjistí, že se dokážou i ke zdánlivě složitému tématu vyjádřit v cizím jazyce. Během přípravy na první debaty si totiž osvojí různé gramatické struktury a slovní zásobu, která jim při samotné debatě velmi pomůže. Debata má tři části. Úvodní část, kde každý jasně a srozumitelně předloží své argumenty. Pak následuje volná debata, studenti si naslouchají a navzájem reagují na své výroky. V závěrečné části se každý ze čtyř debatujících na základě svých argumentů a argumentů, které přednesla protistrana, buď utvrdí ve svém původním názoru, nebo může dokonce svůj názor změnit a změnu vysvětlit. Vždy se alespoň jednomu z našich žáků povede postoupit do celostátního kola. Zatím nejúspěšnější byl letošní maturant Tomáš Schwarz, který reprezentoval v říjnu 2012 Českou republiku na mezinárodním kole soutěže v Litvě, kde se dostal až do semifinále, což znamená, že porazil asi sedmnáct set soutěžících.                               ájé

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail