Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Preventivní opatření před vodou se vyplatila

preventivní opatření

Neustálý déšť, kaluže, promáčená země. Obrázek z přelomu května a června, kdy obyvatelům Rumburku a okolí příroda zase trochu znepříjemnila životy. Ač bylo vody hodně, Rumburk se citelnější záplavě naštěstí vyhnul, a to díky včas provedeným preventivním opatřením, dobré komunikaci, spolupráci vedení města, hasičů, městské policie i díky pilnosti pracovníků na veřejně prospěšné práce.

Ve čtvrtek 30. 5., bezprostředně po obdržení upozornění na očekávané intenzivní srážky, bylo na rumburské radnici rozhodnuto o provedení celé řady preventivních opatření. Už od oběda plnili pracovníci na veřejně prospěšné práce v bývalých kasárnách pytle pískem, městští strážníci přešli na pohotovostní pracovní režim, takže byli stále k dispozici, aby mohli provádět monitoring stavu hladin a případně uzavírat zatopené komunikace. Na všechny možné situace byli připraveni i hasiči. Nasazení bylo obdivuhodné. Město v sobotu také informovalo občany na svých webových stránkách a sociální síti o vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity s možností vzestupu na stupeň třetí, všem navíc prostřednictvím internetu nabídlo již naplněné pytle s pískem. Vodou ohrožené firmy byly upozorněny na aktuální situaci a její další možný vývoj, vyzvednout si mohly i pytle.

Jak se město vodě bránilo

Preventivních opatření, která Rumburk zachránila od znatelnějších škod, bylo hned několik. Bylo nutné zajistit právě rekonstruované stavby na vodních tocích. Následně bylo nezbytné ověřit stav vybavení, které by mohlo pomoci, tedy počet pytlů a násypek nebo množství naskladněného písku. Další písek byl průběžně dovážen. Už ve čtvrtek v poledne začali pracovníci na veřejně prospěšné práce s pytlováním. Pro nejhorší případy byla zajištěna i těžká technika, dopravní značení a »mobilizovaní« pracovníci města.

Dalším krokem byla kontrola vodních toků a nátoků do zatrubněných částí, aby se v nich nevyskytovaly zbytečné bariéry, třeba větve, vyhozené pneumatiky či jiný odpad. Došlo i ke snížení hladin vodních nádrží a k vypuštění koupaliště.

Komunikace jako základ úspěchu

Ve čtvrtek 30. 5. se v 15.00 hod., tedy půl hodiny před jednáním rady města, sešlo vedení města, pracovník krizového řízení, zástupci hasičů, městské policie a vedení pracovníků na VPP. Bylo konstatováno, jaká opatření proběhla, jaká technika a prostředky jsou k dispozici a všichni si ujasnili, co je jejich úkolem, aby spolupráce fungovala. V sobotu odpoledne, po vyhlášení II. SPA, se řízení povodňové komise města ujal její první místopředseda Darek Šváb, protože povinností starosty Rumburku Jaroslava Trégra, který tuto komisi jako předseda řídí, bylo současně řízení povodňové komise obce s rozšířenou působností, takže se nezabýval jen situací v Rumburku, ale i ve Starých Křečanech, Šluknově, Jiříkově, Krásné Lípě a v dalších obcích ve výběžku.

Oproti minulosti mě příjemně překvapila ochota spolupracovat a nasazení všech. Určitě ale taky zájem a pozitivní reakce obyvatel,“ chválí si přípravu na velkou vodu místostarosta Rumburku Darek Šváb. Chválí taky zodpovědnost, s níž se práce ujali hasiči, pracovníci na VPP a městští strážníci, kteří měli za úkol monitorovat toky, uzavírat kvůli vodě některé komunikace a vyrozumívat obyvatelstvo, které by mohlo být povodní zasaženo. Za hodinu a půl po vydání pokynů povodňovou komisí bylo město připraveno na to, co mělo přijít, tedy bylo vyrozuměno obyvatelstvo a firmy a bylo vydáno a umístěno téměř tisíc kusů naplněných pytlů.

Máme právo na dobrý pocit

V sobotu odpoledne byl ve Starých Křečanech vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity, v Rumburku druhý. Na výstupu z města dosahovala voda výšky 135 centimetrů. Bez prevence by mohla vystoupat ještě přibližně o sedmdesát centimetrů výš. Když už se objevila lepší předpověď počasí na neděli 2. 6., v pohotovosti nemuselo být tolik lidí. Jenže předpověď nevyšla, hladina v neděli rychle stoupala, potoky se rozlévaly, půda byla nasycená a voda stékala po svazích. Začalo se s odčerpáváním, intenzivně se plnily pytle pískem. Jen za část neděle naplnili pracovníci na VPP přes tisíc dalších tandemových pytlů, tedy dvoukomorových pytlů, které se na sebe skládají metodou zámkování, aby byla bariéra těsnější. Rumburk byl připraven na další vlnu.

Šetřilo se lidskou silou

Situaci se nám podařilo zvládnout jen s částí lidí. Nemuseli jsme ani zdaleka využít všechny dostupné fyzické síly, stačila nám jen část vlastních kapacit. O pytlování se starali pracovníci na veřejně prospěšné práce, toho jsme policii a hasiče chtěli ušetřit, kdyby jich bylo zapotřebí později v náročnějších situacích,“ sděluje Šváb strategii.

Na povodně je město celkově jinak připraveno než v létě 2010. Oproti tehdejší povodni má Rumburk k dispozici třináct tisíc pytlů, dvanáct násypek místo dvou, přes padesát vysoušečů, protipovodňovou bariéru, loď s výkonným motorem a minimálně o deset čerpadel víc. Zajištěna je i těžká technika. Nesrovnatelně lepší je také řízení a organizace preventivních prací a zásahů i samotná znalost území města, protože Rumburk už má za sebou jistou zkušenost.

Na rozdíl od lokalit, které si procházejí vodním peklem a po ústupu vody budou mít jejich obyvatelé plné ruce práce s napravováním škod, došlo v Rumburku a jeho bezprostředním okolí jen k zatopení několika sklepů. Práce při povodních měla preventivní charakter, nekonala se žádná záchranná akce s vodou spojená.                                                                          pem

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail