Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

INFORMACE PRO ŘIDIČE

Novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích došlo od 1. 7. 2013 ke dvěma významným změnám:

1. Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Byla zrušena prohlídka v 60 letech.

2. Nově bylo stanoveno, že osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění a byl jí uložen trest zákazu činnosti soudem nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 6 měsíců, uložená správním orgánem, je povinna podrobit se dopravně psychologickému vyšetření a musí prokázat zdravotní způsobilost. Dosud dopravně psychologické vyšetření musela doložit pouze osoba, která žádala o vrácení řidičského oprávnění z důvodu vybodování.

• Dále upozorňuji řidiče, že dosud nebylo vyměněno 1150 řidičských průkazů, kterých se do konce roku týká zákonná výměna.

Alena Jánská
odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail