Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Němčina má na gymnáziu zelenou – pokračování

Gymnázium Rumburk je jednou z mála škol v České republice, které připravují své žáky na zkoušku Deutsches Sprachdiplom (DSD), mezinárodně uznávaný německý jazykový diplom. Ten umožňuje studentům studovat v Německu, aniž by museli navštěvovat jinak povinné jazykové kurzy. Je navíc náhradou za profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka. Výhodou pro studenty je určitě skutečnost, že jsou na zkoušku připravováni už během studia, kdy navštěvují nepovinné hodiny němčiny navíc. Tyto hodiny i vlastní zkouška jsou zcela zdarma. Pro studenty připravující se na DSD je určena také soutěž Deutschwettbewerb, kterou vypisuje Centrála pro zahraniční školství. Splní-li studenti úspěšně zadané úkoly, čeká je za odměnu třítýdenní pobyt v německém Marburgu, kde jsou ubytováni v německých rodinách a zúčastňují se výuky v německé škole a spousty kulturních a sportovních akcí a exkurzí. Každoročně na tuto akci odjíždějí dva studenti naší školy. Hlavně pro studenty DSD je určena také Internationale Schülerakademie, Mezinárodní žákovská akademie, která podporuje nadané studenty z různých zemí při společné práci na projektech.

Již tradiční akcí je studentská výměna s gymnáziem v Sulzbach-Rosenbergu. Probíhá už od roku 1994, v posledních letech jednou za dva roky. Letos se do ní zapojilo třináct našich studentů. Koncem dubna hostili celý týden své nové kamarády zde v České republice. Mladí Němci tu byli seznámeni nejen s naší školou, kde se zúčastnili i několika hodin výuky, a s Rumburkem, ale navštívili i Prahu, podnikli výlet do Českého Švýcarska a všichni průběžně pracovali na společném projektu. V červnu čeká na oplátku naše studenty pobyt v Německu.

Budoucí maturanti němčináři se pravidelně ve čtvrtém ročníku účastní exkurze za německými reáliemi do Berlína, v letošním školním roce poznali třeba Alexanderplatz, televizní věž, Berlínský dóm, ulici Pod Lipami, Berlínskou zeď nebo Reichstag. Referáty a prohlídku města si předem připravují sami studenti.

Němčina se uplatňuje i v česko-polsko-německém kulturním projektu Lanterna futuri a v dalších akcích. Kromě pravidelných a plánovaných aktivit čekají na studenty němčiny i zajímavě připravované vyučovací hodiny. Ale o tom se můžete přijít přesvědčit sami, třeba na dnech otevřených dveří.                                   ájé

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail