Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nezaměstnanost si na Děčínsku udržuje klesavou tendenci

K 31. 5. bylo v okrese Děčín evidováno 9849 uchazečů o zaměstnání, což je o 416 osob méně než ke konci předchozího měsíce, ale o 554 více než v květnu 2012. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání klesl na hodnotu 9571. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let k 31. 5. činil 10,67 % a ve srovnání s předchozím měsícem se snížil o 0,44 %. Meziročně došlo k jeho nárůstu o 0,88 %.

Hůř jsou na tom muži

Do evidence úřadů práce se v květnu přihlásilo 539 a vyřazeno bylo 955 uchazečů, z nichž 577 ověřeně nastoupilo do zaměstnání. Z celkového počtu bylo 5093 mužů a 4756 žen. K 31. 5. 2013 bylo v okrese Děčín evidováno 475 absolventů, 116 mladistvých a 1164 osob se zdravotním postižením.

Počet podpořených opět vzrostl

Celkem bylo k 31. 5. v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořeno 1102 osob, z toho 341 prostřednictvím chráněných pracovních míst a 515 bylo umístěno na veřejně prospěšné práce financované z veřejného rozpočtu i ESF. V rekvalifikačních kurzech organizovaných úřady práce bylo ke konci měsíce aktivně účastno 45 uchazečů o zaměstnání, z toho 31 v rámci zvolené rekvalifikace.

Více volných pracovních míst

Úřad práce evidoval k 31. 5. v okrese Děčín celkem 595 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo ke konci měsíce 17 uchazečů o zaměstnání. Mezi nejžádanější profese patří číšníci a servírky, dělníci v živočišné výrobě, kuchaři, obchodní zástupci, lékaři, zedníci, operátoři call centra a pomocní lesní dělníci.                                                                                                   r

Tisk Tisk | E-mail E-mail