Polygrafka vychovává výborné grafiky

Tištěné noviny 13/2013 | 23. 10. 2013 | Nezařazené

Závěr školního roku byl pro Střední odbornou školu mediální grafiky a polygrafie v Rumburku ve znamení dvou významných soutěží, při nichž se naši studenti rozhodně neztratili a získali významná ocenění.

grafici

Ve dnech 21. až 24. 5. se v Brně konala Mezinárodní soutěž mladých grafiků. Zúčastnilo se jí sedm týmů z České republiky a čtyři týmy ze Slovenska. Soutěž byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, organizátorem soutěže byla Integrovaná střední škola polygrafická v Brně. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Jihomoravského kraje a sponzorsky ji zajišťovaly nejen významné grafické společnosti, ale také třeba Letiště Brno či Kometa Brno. Naši školu reprezentovali studenti maturitního oboru Reprodukční grafik pro média Drahoslava Pavlíková a Jakub Štuler.

Vlastní soutěž se skládala ze tří grafických prací a testu odborných znalostí. V prvním úkolu se jednalo o zhotovení dvanáctistránkové propagační publikace Villa Tugendhad. Následovalo grafické ztvárnění banneru pro letiště a závěrečným tématem byl plakát na dětský den. Slavnostní vyhlášení přineslo velkou radost a oprávněnou hrdost nad vítězstvím našich studentů, kteří znovu dokázali, že ve SOŠ mediální grafiky a polygrafie v Rumburku jsou vzděláváni kvalitní a kvalifikovaní reprodukční grafici.

Oběma studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Rumburku. Poděkování patří i Lukáši Pallagovi, který je na soutěž připravil.

Ivo Šabata

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/10/23/polygrafka-vychovava-vyborne-grafiky/