Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Recyklace není žádný módní výstřelek

A platí to i o elektronice. Jestli jsme si mysleli, když jsme o recyklaci jako takové slyšeli poprvé, že jde o módní záležitost, která se udrží nanejvýš několik let, hodně jsme se pletli.

O třídění odpadu je stále zájem a obyvatelé Rumburku jsou motivovaní zpětnou vazbou společnosti Asekol, která sběr a následnou recyklaci elektroodpadu zajišťuje. Poskytuje totiž přesná čísla nejen o tom, kolik televizí, monitorů, mobilních telefonů a další drobné elektroniky se podařilo zrecyklovat, ale i o tom, jaké množství vody, elektrické energie, uhlí nebo ropy se touto pílí podařilo ušetřit. Vypočítat se dá i to, jak jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

Analýza společnosti Asekol posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných předmětů, jako jsou třeba mobilní telefony, notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady celého recyklačního procesu na životní prostředí. Výsledky studie byly potom

prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí, vody a produkce odpadu.

V loňském roce obyvatelé Rumburku

vytřídili 3669 kilogramů drobného elektrozařízení. Tím uspořili 88,97 MWh. Navíc snížili produkci nebezpečných odpadů o 70,44 tun.                                                                                                          r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail