Projekt, který pomáhá v nepříznivé sociální situaci

Tištěné noviny 14/2013 | 29. 10. 2013 | Nezařazené

Projekt Aktivizace rodin funguje v Krásné Lípě již dva roky. Tento projekt realizuje Kostka Krásná Lípa. Hlavní dopad má na Krásnou Lípu, ale služby jsou poskytovány i v několika dalších městech a obcích Šluknovské výběžku. V rámci projektu je poskytováno odborné sociální poradenství, pracovní a finanční poradenství a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Poradna v Kostce v Krásné Lípě pomáhá lidem řešit různé životní situace. Mezi často řešené problémy patří dluhy, exekuce, bydlení, majetkoprávní vztahy a nezaměstnanost. Například jen insolvenčních návrhů pomohla finanční poradkyně podat od počátku projektu třicet čtyři, z nichž dvacet pět bylo schváleno.

Kancelář poradny v Kostce mohou lidé nově od počátku roku 2013 navštívit také ve Šluknově a Jiříkově. Pracovníci poradny uspořádali několik přednášek na aktuální témata, kterými jsou prevence proti předlužení a ochrana spotřebitele před neseriózními prodejci. Od začátku projektu bylo v poradně v Kostce podpořeno 433 osob.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi podporuje rodiny s dětmi, které se ocitly ve dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Pracovnice sociálně aktivizační služby navštěvují rodiny a pomáhají v domácím prostředí, třeba při přípravě dětí do školy, přispívají radou při řešení výchovných obtíží nebo vedení rodinného rozpočtu. V komunitním centru připravují pracovnice pro rodiny s dětmi různé akce a také přednášky pro rodiče. Spolupracují i s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rumburku, ZŠ a MŠ Krásná Lípa, s orgánem sociálně-právní ochrany dětí v Rumburku a s dalšími partnery. Podpořeno bylo již dvacet osm rodin.

Projekt Aktivizace rodin (CZ.1.04/3.2. 01/19.00248) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Martina Vajdová
projektový manažer

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/10/29/projekt-ktery-pomaha-v-nepriznive-socialni-situaci/