Udělám cokoli, jen se to nebudu učit

Tištěné noviny 14/2013 | 29. 10. 2013 | Nezařazené

Tímto studentským mottem se zřejmě řídil i uchazeč o řidičský průkaz, který za sebe před zkušební komisi Městského úřadu v Rumburku poslal někoho jiného. Řidičský průkaz pozbyl před časem kvůli překročení zákona. Muž, který předstoupil před komisi, ale nedostatečně prokazoval totožnost jiné osoby. Touto výměnnou akcí se zabývají policisté a může jít o přečin porušování cizích práv.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/10/29/udelam-cokoli-jen-se-to-nebudu-ucit/