Výlet dětí z předškolního klubu Pod Kopečkem

Tištěné noviny 14/2013 | 29. 10. 2013 | Nezařazené

Děti a paní učitelky z rumburského předškolního klubu Pod Kopečkem vyrazily ve čtvrtek 20. 6. na výlet.

Děti jely vlakem do Krásné Lípy, kde navštívily Dům Českého Švýcarska, ve kterém mohly vidět různé zajímavosti související s přírodou. Poté se u kašny na náměstí zchladily a osvěžily se zmrzlinou a daly si také svačinu, aby měly sílu na zpáteční cestu na vlakové nádraží. Vláčkem všichni v pořádku dorazili zase zpátky do školky.

Předškolní klub Pod Kopečkem je otevřen již druhým rokem. Jedná se o předškolní zařízení pro všechny děti s dopoledním provozem s kapacitou dvacet dětí v předškolním věku. Projekt je uskutečňován díky dotaci z MPSV v rámci programu Podpora rodiny. Náš předškolní klub v současné době denně navštěvuje průměrně osmnáct dětí z celkových dvaadvaceti. Děti, které navštěvují náš předškolní klub, pocházejí z různých rodin a kultur. Máme tu kromě romských a českých dětí i ty vietnamské a mongolské. Je zde hezky vidět, jak se všechny děti navzájem respektují a zapojují se do všech aktivit společně bez rozdílu věku či příslušnosti k etnické skupině. Všechny děti jsou velmi šikovné a je vidět, jak veliký pokrok některé z nich za tak krátký čas díky pedagožkám udělaly. Učí se tady individualismu, tvořivosti i motorice. Denně jsou vedeny ranní kroužky, při kterých se děti učí formou her barvy, zvířata, dopravní výchově, výtvarné výchově, pohybovým hrám, dále se učí různé pohádky, písničky a říkadla.

Důležitou součástí projektu je spolupráce s rodinami dětí, se sociálně-právní ochrannou dětí a terénními pracovníky v Rumburku. Snahou pedagogů je poskytovat dostatečný prostor pro iniciativu rodičů i dětí a motivovat je ke vzájemné spolupráci.

Za pedagogický tým
Věra Cupáková, vedoucí klubu

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/10/29/vylet-deti-z-predskolniho-klubu-pod-kopeckem/