Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zasedání zastupitelstva nebylo tak dramatické, jak se čekalo

Jen pár dní před zasedáním městského zastupitelstva se tiskem roznesla zpráva o sdělení obvinění z přečinu starostovi města Rumburku Jaroslavu Trégrovi, který měl údajně zneužívat dotace určené pro mládežnický fotbal, a to v době, kdy pracoval pro Fotbalový klub Rumburk. Zdálo se, že zasedání zastupitelstva bude velmi rušné, ale nakonec tomu tak nebylo. Zasedání se tentokrát účastnil i Jaroslav Sykáček.

Po starostově úvodním slovu došlo na schvalování programu. Zastupitel Pokorný navrhl, aby se do programu přidal bod o zprávě, která se médii šířila a ke které se výbor MO ČSSD Rumburk vyjádřil tak, že by měl starosta Trégr odstoupit z funkce, protože podle názorů jeho pěti členů je nepřípustné, aby vedl město člověk, který byl obviněn z přečinu dotačního podvodu. Odstoupit měl podle výboru MO ČSSD Rumburk i místostarosta Darek Šváb, který je politicky údajně odpovědný za dosazení Jaroslava Trégra do funkce. „V žádném případě nebudeme na dnešním jednání zastupitelstva města navrhovat odvolání z funkce. Nicméně to, jestli tento bod do programu navrhnout, je v podstatě na vás dvou, pánové. Výbor MO vás vyzývá, abyste odstoupili z funkce. Pokud tak učiníte, nebudu mít žádný další návrh do programu,“ zakončil svou řeč Ladislav Pokorný. Jaroslav Trégr sdělil, že dle svého názoru nemá důvod ze své funkce odstoupit, takže k odstupování nedošlo.

Mluvilo se o Dittrichovi

Když přišla řeč na odstraňování nedostatků na městské policii, připojil místostarosta Šváb informaci, že strážník Městské policie Rumburk Ivo Dittrich reprezentoval na mistrovství České republiky v benchpressu a probojoval se na mistrovství Evropy na Slovensko. Tam dosáhl na třetí místo a kvalifikoval se tak na mistrovství světa, které se bude konat v září v Německu.

Šváb není auditor a nepíše zákony

Vášnivá diskuze se rozhořela mezi bývalým starostou Jaroslavem Sykáčkem a místostarostou Darkem Švábem při projednávání bodu, který se týkal závěrečného účtu města Rumburku za rok 2012. Sykáčkovi se poněkud nelíbilo, že část návrhu usnesení, podle kterého mělo zastupitelstvo rozhodnout o účetní uzávěrce města a celoročním hospodaření města, obdrželi zastupitelé teprve čtyři dny před zasedáním. Dále se obul do nákupu software, který byl v rozporu s pravidly rozpočtového provizoria na rok 2012, a nelíbilo se mu ani, že uvedená skutečnost prý naplňuje znaky správního deliktu. „Ptám se, kdo tvrdí, že jsou naplněny znaky správního deliktu. Je tu přítomný auditor? Není. Kdo tvrdí, že jsou naplněny znaky správního deliktu?“ dotazoval se Sykáček a odpověď mu ihned nabídl místostarosta Šváb: „Zaráží mě, že zde zazní otázka věrohodnosti. Zprávu nevypracovával nikdo z města, ale nezávislý auditor, a to podle velmi přísných kritérií a standardů, které má dané jak Komorou auditorů České republiky, tak Ministerstvem financí České republiky. Uvedená skutečnost naplňuje znaky správního deliktu. To konstatuje auditor. K tomu tedy není už co dodat.“ Sykáček ještě chvíli pátral po tom, podle jakých kritérií se skutečnost hodnotila a kdo tedy kde udělal chybu, než byl usměrněn poznámkou, že hledání viníka není předmětem jednání.

Jiným se zase nelíbilo, že má město lhůtu patnácti dnů na přijetí opatření potřebných k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které byly zjištěny přezkoumáním hospodaření města Rumburk za rok 2012. Lhůtu si ovšem nevymyslel nikdo z vedení města. Šváb zdůraznil, že se jedná o lhůtu ze zákona, kterou on rozhodně nestanovil. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo vyjádřit souhlas s hospodařením města s výhradou, což znamená, že odhalená pochybení budou předmětem dalšího řízení.

Dalším bodem, který zastupitelstvo města projednávalo, byl návrh smlouvy o poskytnutí dotace společnosti Sportlife na zajištění provozu sportovního areálu s vodní plochou na tuto sezónu. Návrh byl schválen.

Na závěr se zastupitelé zabývali ještě řádnou valnou hromadou Lužické nemocnice a polikliniky.                                                                                                     pem

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail