Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ AKCE VE MĚSTĚ RUMBURK

V červnu byly dokončeny práce na výstavbě nového oboustranného chodníku na Krásnolipské ulici v úseku mezi ulicemi Radniční a Dělnická. Chodník je dlouhý přibližně 125 metrů. Součástí prací byla také úprava vjezdů k přilehlým nemovitostem, dále bylo nutné vybudovat gabionovou opěrnou zeď, dešťovou kanalizaci, z trasy budoucího chodníku odstranit vzrostlý strom včetně mohutného kořenového sytému, osadit nové zábradlí a doladit dopravní značení. Celková investice do bezpečí chodců v blízkosti mateřské školy byla ve výši 2,2 milionu korun.

MŠ Krásnolipská

Další z investičních akcí, které jsou aktuální, je rekonstrukce pavilonu stravování Základní školy U Nemocnice. Její součástí je kompletní výměna výplní otvorů, tedy oken a dveří, za nové, dále rekonstrukce dožité elektroinstalace a osvětlení kuchyně, nový keramický obklad celé kuchyně, oprava kanalizace a dotčených dlažeb, oprava omítek, štuků a vymalování celého pavilonu. Rekonstrukce má být dokončena na konci měsíce srpna.

msvk

Kvůli nevyhovujícímu vzlínání vlhkosti byla zahájena rekonstrukce nejnižšího podlaží v budově mateřské školy v ulici Vojtěcha Kováře v Horním Jindřichově. V rámci stavebních prací došlo k otluku všech omítek, vybourání stávajících podlah, očištění zdiva, aplikaci izolačních vrstev, nanesení nových omítek a položení dlažeb. Součástí bude i malá úprava vstupu do šaten dětí. I zde budou práce dokončeny do konce prázdnin.

Oprav se dočká i Mateřská škola Komenského, kde dojde k rekonstrukci zahrady v rozsahu vybudování spojovacích chodníčků a zpevněných ploch, osazení nových herních prvků pro děti, opravy oplocení, dosypu zeminy a obnovy travnatých ploch. Stavbu momentálně zdržuje podané odvolání na kácení některých stromů ve školní zahradě, což do doby rozhodnutí krajského úřadu rekonstrukci zdrží.

mskom

Mateřská škola Sukova, kde v suterénu dochází podobně jako na Mateřské škole Vojtěcha Kováře k pracím na izolacích, překvapila kamenným zdivem z nestandardních kamenů různé velikosti namísto předpokládaného smíšeného zdiva z cihel a kameniva. To si vyžaduje jiné technické provedení izolací, než se předpokládalo, a tím i více času na jejich provedení. Realizace stavebních prací na školských zařízeních je prováděna tak, aby nebyl ohrožen jejich provoz od nového školního roku

mssuk
Tisk Tisk | E-mail E-mail