Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

LIKVIDACE ŠKOD PO POVODNÍCH

Po prověření Ministerstvem pro místní rozvoj, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Policií České republiky byly zahájeny rekonstrukce objektů poškozených povodní v roce 2010. Jde o mosty v ulicích Sukova, Vodní, Bezručova a Střední. V nejbližší době bude zahájena rekonstrukce mostů v ulici Nerudova, Rolnická v Horním Jindřichově a v ulici Potoční v Dolních Křečanech. I přes velké komplikace, které jsou způsobené vyvolanými přeložkami inženýrských sítí, by měla rekonstrukce objektů skončit do 30. 11.

bezruc

střední

Ke svému konci spěje také rekonstrukce části regulace Lučního potoka před Dolní ulicí, která se po povodni celá utrhla a musela být nahrazena novým kamenným zdivem.

V Dolní ulici také od dubna do konce listopadu dochází k rekonstrukci zatrubněné části vodoteče Lučního potoka. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě dochází k největší koncentraci probíhajících stavebních prací, je logické, že právě zde je nejvíce omezení pro motoristy a chodce. Snahou vedení města je proto dodržet nejpozdější termín zprovoznění v těchto úsecích do 30. 11. Pokud to bude stav výstavby umožňovat, budou postupně jejich části zprovozněny pro chodce i vozidla.

dolni

Tisk Tisk | E-mail E-mail