Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rok se s rokem sešel a měsíce velkých příprav, plánů a očekávání vyvrcholily ve dnech 16. a 17. 8. v Parku Rumburské vzpoury významnou akcí – Slavnostmi města Rumburk. Akce se vydařila, a to i díky vzájemné spolupráci mnoha lidí. Chtěly bychom touto cestou poděkovat pracovníkům Městské policie Rumburk, sboru dobrovolných hasičů Rumburk, rumburským preventistům kriminality – p. Gajdošovi, p. Rulcovi a pí Gáborové, pracovníkům Oddělení činností VPP, OPP a VS odboru komunálních věcí – p. Staňkovi ml., p. Habětínkovi, p. Čechovi, pí Brůžové, p. Demeterovi Peterovi, p. Podpinkovi, pí Ferencové, pí Štajerové, pí Hruškové, pí Klaudysové, pí Patkolové, pí Demeterové Květuši, našemu fotografovi p. Novákovi, pracovnicím Městského informačního centra – pí Markové, sl. Menhardové, sl. Ranušové a v neposlední řadě našim kolegyním z městského úřadu – pí Šudomové, pí Netukové, sl. Kopečné a pí Matouškové. Všem patří velký dík. Věříme, že příští 10. jubilejní ročník Slavností města Rumburk dopadne stejně tak úspěšně, jako ten letošní.

Marcela Doležalová a Michaela Fojtová
Město Rumburk – Odbor regionálního rozvoje a investic

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail