Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ať je nový školní rok Gymnázia Rumburk úspěšný

Před pár týdny skončil školní rok 2012/2013. V jeho závěru proběhly státní i školní části maturitní zkoušky, pro naprostou většinu studentů úspěšně, v nižších ročnících byly dopsány poslední písemky, dokončeno ústní zkoušení a uzavřena klasifikace, spousta tříd strávila příjemné chvilky na školních výletech, konaly se již tradiční gymnaziální sportovní hry i projekt věnovaný ochraně člověka v mimořádných situacích, nejstaršími studenty byla uspořádána burza učebnic a vedením školy také první informační schůzky pro budoucí studenty a jejich rodiče. Poslední školní den zaplavily budovu gymnázia květiny, bylo rozdáno vysvědčení a v aule byli mimo jiné slavnostně vyhlášeni Studenti tříd, a hlavně Student roku. Stal se jím díky svému vystupování, prospěchu, reprezentaci školy, a především aktivitě spojené s gymnaziálním televizním vysíláním student druhého ročníku Petr Číla. Kromě hezkého pocitu mu odměnou byla i poukázka z fondu SRPŠ v hodnotě pět tisíc korun na nákup elektroniky. Ani o prázdninách nebylo na gymnáziu ale úplné ticho. Některé učebny byly nově vymalovány a vybaveny novým nábytkem, zcela moderně pak byla zařízena učebna písárny.

Druhého září byl slavnostně zahájen 108. školní rok rumburského gymnázia. V aule byli paní ředitelkou Laubrovou přivítáni noví primáni i studenti dvou tříd čtyřletého studia. Škole se podařilo i v době všeobecného poklesu počtu absolventů základních škol naplnit všechny plánované třídy a celkový počet studentů gymnázia tak zůstává zhruba na stejné úrovni jako v minulých letech. Hned v prvním týdnu čekal prváky seznamovací kurz, pro starší ročníky je ještě v průběhu září připravena týdenní zeměpisně-dějepisná exkurze na Berounsku, která musela být kvůli povodním v červnu odvolána, a turistický kurz ve Slovinsku. Všem pak samozřejmě začala každodenní školní práce.

Vedení školy i všichni její zaměstnanci přejí hodně radosti z úspěchů a pevné nervy všem studentům i jejich rodičům.                                                               ájé

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail