Budeme bojovat s černými skládkami?

Tištěné noviny 15/2013 | 31. 10. 2013 | Nezařazené

černá skládka

Nedá se nic dělat, odpad byl, je a vždycky bude součástí našeho života. Na nás zůstává ale to, abychom s ním nakládali způsobem, který nebude poškozovat naše město.

Strážníkům rumburské městské policie se naskytl nehezký pohled na černou skládku mezi strojírnami v Horním Jindřichově a nájezdem na Neugersdorf.

Strážníci na ni nezůstali bezmocně hledět a pustili se do jejího prohledávání, při kterém zjistili, kde hypoteticky mohou hledat pachatele, který má ono dopuštění na svědomí.

Další místo, kde se kdosi pohodlný zbavil nepotřebných věcí, je v Jindřichově nedaleko čerpací stanice. Městská policie Rumburk případy černých skládek řeší v součinnosti s Policií ČR a chce si v hledání pachatele či pachatelů pomoci monitoringem míst. Pátrá také po dalších skládkách.                                           r

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/10/31/budeme-bojovat-s-cernymi-skladkami/