Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

KRÁTCE Z RADY MĚSTA

Rada města na základě výsledku výběrového řízení jmenovala od 1. 8. novou ředitelkou Mateřské školy V Podhájí Michaelu Tejnorovou. V souladu se zákonnou úpravou bude Michaela Tejnorová ve funkci ředitelky po dobu šesti let. Město Rumburk děkuje Dagmar Knoblochové, která do 31. 7. tuto mateřskou školu řídila, za odvedenou práci.

K 31. 8. po vzájemné dohodě opouští Městský úřad Rumburk Dagmar Žáková, která je od srpna loňského roku v pracovní neschopnosti. K tomuto termínu rezignuje na funkci tajemníka úřadu. Starosta města následně vypíše na tuto pozici výběrové řízení.

Rada města projednávala zprávu o výsledcích finanční kontroly v příspěvkové organizaci Správa rumburských areálů sportu a zabývala se plněním opatření vyplývajících z této kontroly. V souvislosti s výsledky kontroly a vzhledem k závažnosti zjištění se Radek Engl vzdal funkce ředitele SRAS, a to k 31. 7. Od 1. 8. do 31. 12. je výkonem funkce ředitele SRAS pověřen Miloslav Kucer. V souvislosti s tím mu byly uloženy dva úkoly. Vyřešit odstranění závad z finanční kontroly a zpracovat návrh koncepce provozování sportovišť ve správě SRAS.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail