Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nezaměstnanost na Děčínsku v červenci bohužel vzrostla

K 31. 7. bylo v okrese Děčín evidováno 9659 uchazečů o zaměstnání, což je o 64 osob více než ke konci předchozího měsíce a o 329 více než v červenci 2012. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání vzrostl na hodnotu 9388. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let k 31. 7. činil 10,49 % a ve srovnání s předchozím měsícem se zvýšil o 0,09 %. Meziročně došlo k jeho nárůstu o 0,66 %.

Do evidence Úřadu práce se v červenci přihlásilo 817 a vyřazeno bylo 753 uchazečů, z nichž 323 ověřeně nastoupilo do zaměstnání. Z celkového počtu bylo 4819 mužů a 4840 žen. K 31. 7. bylo v okrese Děčín evidováno 361 absolventů, 113 mladistvých a 1153 osob se zdravotním postižením.

Celkem bylo k 31. 7. v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořeno 1394 osob, z toho 418 prostřednictvím chráněných pracovních míst a 635 bylo umístěno na veřejně prospěšné práce financované z veřejného rozpočtu i ESF. V rekvalifikačních kurzech organizovaných Úřadem práce bylo ke konci měsíce aktivně účastno 43 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 v rámci zvolené rekvalifikace.

Úřad práce evidoval k 31. 7. v okrese Děčín celkem 424 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo ke konci měsíce 23 uchazečů o zaměstnání. Mezi nejžádanější profese patří kuchaři, svářeči, obchodní zástupci, lékaři, strážní, šičky, operátoři call centra, zedníci a další.                            -r-

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail