Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Novinky z Městského informačního centra

Informační centrum

Začátkem tohoto roku zažádalo Městské informační centrum v Rumburku u společnosti Czech Tourism a u Asociace turistických informačních center České republiky o vydání certifikátu k jednotné klasifikaci turistických informačních center. Žádosti o certifikaci předcházelo splnění mnoha podmínek, kterým jsme postupně vyhověli, až bylo vše připravené a čekalo se jen na vyjádření certifikační komise. Po návštěvě zástupce výše zmiňovaných společností již bylo jasné, že Městské informační centrum v Rumburku všechny podmínky potřebné k získání certifikátu klasifikační třídy B splňuje.

Znamená to, že dosahujeme určitého standardu poskytování služeb a chování vůči turistům a návštěvníkům. Pro nás to má výhody hlavně v oblasti propagace a nových propagačních materiálů vydávaných výše zmiňovanými společnostmi.

Certifikát jsme získali na dva roky, v tomto období bude docházet ke kontrolám dodržování nastavených standardů. Pokud nebudou zjištěny nějaké závady, můžeme o certifikát žádat znovu. Tato certifikace je pro nás velkým úspěchem. Věříme, že se nám bude takto dařit i v dalších letech.

Michaela Fojtová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail