V národním parku skončila dočasná omezení kvůli hnízdění

Tištěné noviny 15/2013 | 31. 10. 2013 | Nezařazené

K poslednímu červencovému dni skončila v Národním parku České Švýcarsko veškerá dočasná omezení vstupu, která správa parku každoročně vyhlašuje kvůli ochraně hnízdišť zvláště chráněných sokolů stěhovavých, výrů velkých a čápů černých. V širší oblasti Českého Švýcarska letos úspěšně vyhnízdilo šest sokolích párů, které přivedli na svět nejméně čtrnáct mláďat. Výři obsadili patnáct z odhadovaných dvaceti pěti teritorií, prokázat se podařilo jedno mládě. Hnízdění čápů černých byla bohužel ve všech případech z důvodu nepřízně počasí neúspěšná. „Letošní rok se kvůli dlouhé zimě následované dlouhodobými dešti zdaleka nemůže vyrovnat rokům předchozím, kdy především sokoli a čápi vyvedli rekordní počty mláďat,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko. Podle Bendy byli nejhůře postiženi čápi černí, kteří svá teritoria buď vůbec neobsadili, nebo o mláďata kvůli nedostatku potravy přišli.

Omezení vstupu do hnízdních lokalit zvláště chráněných druhů ptáků správa parku každoročně vyhlašuje počátkem března. Smyslem opatření je minimalizovat rušení druhů citlivých na lidskou přítomnost a zvýšit tak šance na jejich rozmnožování.                                                                                                            Tomáš Salov, -r-

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/10/31/v-narodnim-parku-skoncila-docasna-omezeni-kvuli-hnizdeni/