Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU O FOTBALOVÉM TURNAJI ŽÁKŮ

Vážená redakce,

děkuji jménem Fotbalového klubu Rumburk za uveřejnění článku o žákovském turnaji O pohár starosty města Rumburk v minulém čísle RN. Jako autor článku však spokojen být nemohu s tím, že k původnímu článku byl ještě připojen odstavec, o kterém mě nikdo neinformoval, jímž se vysvětluje neúčast starosty města p. Trégra. V článku, zaslaném k otisknutí, o jeho absenci není ani zmínka.

Chápu, že jeho čas je drahý a že odvolávání starých a jmenování nových ředitelů rumburských příspěvkových organizací má před nějakým turnajem přednost, byť je to Pohár starosty města. Na to, že zde nebyl, jste paradoxně upozornili až vy svým dodatkem.

S vámi zvoleným způsobem vysvětlení ale rozhodně nemohu souhlasit. Považuji jej přinejmenším za neprofesionální. Pokud jste chtěli na starostovu nepřítomnost na turnaji upozornit a vysvětlit ji, mohli jste tak učinit vhodnějším způsobem.

Za, podle mého názoru, neopodstatněný zásah do původního textu článku očekávám uveřejnění nejen tohoto vyjádření, ale též vaší omluvy. Děkuji.

Josef Englic, Rumburk

Vážený pane Englici,

stalo se to zhruba takto. Do redakce přišly dva e-maily o zmíněném turnaji a já jsem k otisknutí vybrala ten váš, protože byl dle mého názoru věcnější a informoval čtenáře o výsledcích turnaje. Autor druhého e-mailu psal článek s rozhořčením, které tímto nikterak neshazuji, že se turnaje neúčastnil starosta Rumburku Jaroslav Trégr, z toho usuzuji, že jsem nebyla jediná, kdo věděl, že se pan starosta na turnaji nemohl zdržet, protože měl jiné povinnosti. Kdybych nechala otisknout tento příspěvek, že pan starosta nebyl na vyhlášení výsledků, nechala bych pana starostu, aby se k příspěvku vyjádřil. Čtenáři by se dozvěděli to samé, jen by pod reakcí bylo jméno pana starosty. Takhle je tam jméno moje. Chtěli jsme tímto krokem sdělit, že konkrétně na vyhlášení výsledků se Jaroslav Trégr nemohl zdržet, ač by se zdržel rád. Věřím totiž, že z toho faktu nebyl rozladěný jen autor e-mailu, který o tomto pojednával, ale i další lidé, kteří se mohli ptát: „Kde je starosta, když se hraje turnaj O pohár starosty města Rumburk?“

Jak jste si jistě všiml, pod článkem je nejen vaše jméno, ale i zkratka mého jména, a to proto, že jsem do článku citelněji zasáhla. Příště si dám opravdu velký pozor, aby bylo zřetelné, že jsem nějakou informaci dodala. Za toto se vám omlouvám. Zároveň však dodávám, že jsem do vašeho textu jinak nezasáhla, jen jsem ho o odstavec doplnila. Slibuji, že o jakémkoli dalším zásahu do vašich případných příspěvků vás budu informovat, byť by to měla být oprava překlepu, interpunkce nebo jiné chyby.        Petra Malá

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail