Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V OBRAZECH

KRÁSNOLIPSKÁ ULICE

Chodník na Krásnolipské ulici byl dokončen v předpokládaném termínu a v současné době dobíhají kolaudační řízení.

img_3155

V Dolní ulici probíhá poslední, pátá etapa rekonstrukce zatrubněné vodoteče potoka. Následovat budou přeložky jednotlivých inženýrských sítí, potom dojde k pokládání spodní vyrovnávací vrstvy a nakonec horní obrusné vrstvy ABJ. Pokud se vše podaří zvládnout, práce v Dolní ulici skončí do konce listopadu

img_3585 img_3563 ]

Na Podhájí v ulici Polní je za svou polovinou výstavba rozšíření parkovacích míst. Jejich počet se rozšířením zvýší asi o polovinu. Podhájí se dlouhodobě potýká s přebytkem aut a nemožností nalézt parkovací místo v blízkosti u panelových domů v době, kdy se lidé vracejí domů z práce. Řešením bylo doposud nově vybudované parkoviště pod sídlištěm a garážemi, to však řešilo parkování v dolní části sídliště.

img_3572

Rekonstrukce mostu ve Vodní ulici je v tuto chvíli před dokončením. Je odlitá mostní deska, která musela měsíc zrát. Dokončují se vyzdívky a obklady kamenem, následovat bude dokončení silničních kufrů na nájezdech a zabalení silničních povrchů ABJ.

stredni1

Most v ulici Střední už má také odlitou mostní desku. Nyní se čeká na přeložku plynu. Teprve potom bude možné položit horní obrusnou vrstvu a dokončit poslední detaily stavby. Most je však už nějakou dobu průjezdný.

bezruc1

Rekonstrukce mostu v Bezručově ulici byla významně pozdržena kvůli řešení přeložek inženýrských sítí. Stavba se zde potýkala zejména s problémem přepojení kabelů O2. V řešení je přeložka vody Severočeských vodovodů a kanalizací. Stále se čeká na přeložení plynu. Vybudovány jsou však už obě strany mostních opěr, dláždí se dno potoka a chystá se konstrukce mostovky. Ze všech současných rekonstrukcí mostů je tato díky nejvyššímu počtu přeložek inženýrských sítí tou nejvíce problémovou.

img_3189 I most v Sukově ulici má už dva týdny odlitou mostní desku. Práce na mostě dál intenzivně pokračují tak, aby byl dokončen do konce listopadu.

img_3550 img_3578 Most v ulici Rolnické byl zdemolován, opět se řeší zajištění přeložek inženýrských sítí a zahájena byla výstavba mostních opěr. Most by měl být do konce listopadu na zimu průjezdný.

img_3129 img_3583 img_3141 img_3555 img_3138 img_3557 img_3596

Úspěšně dokončena byla rekonstrukce suterénu Mateřské školy Vojtěcha Kováře, pavilonu stravování na Základní škole U Nemocnice a oprava izolací a suterénu Mateřské školy v Sukově ulici. Rekonstrukce zahrady školky v Komenského ulici spočívající ve vybudování spojovacích chodníčků a zpevněných ploch, osazení nových herních prvků pro děti, opravy oplocení, dosypu zeminy a obnovy travnatých ploch může konečně pokračovat. Stavbu zdržovalo podané odvolání na kácení některých stromů ve školní zahradě. Krajský úřad ve věci rozhodl a původní vydané rozhodnutí mírně změnil.
Tento rok by také mělo ještě dojít k zahájení výstavby zpevněných a zastřešených ploch v zahradě Domu kultury Střelnice Rumburk. Dále je v plánu výstavba zkapacitnění středotlakého plynovodu do průmyslové zóny, což obyvatelé Rumburku zaznamenají v podobě stavby od ulice Lesní až po velký kruhový objezd u zóny. Základní škola v ulici Vojtěcha Kováře se dočká výstavby nového hřiště. Připraveno je výběrové řízení na revitalizaci městské zeleně. Poslední novinkou v měsíci říjnu by měla být dodávka nového hasičského auta z dotace programu Cíl 3/Ziel 3.                                                                      Petra Malá, Darek Šváb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail