Ústecký kraj zveřejnil nový elektronický magazín

Tištěné noviny 19/2013 | 4. 11. 2013 | Nezařazené

Učinil tak den před Mezinárodním dnem seniorů. Akt měl i svou symbolickou stránku. Předán byl seniorům a zdravotně postiženým osobám. Listovat čtyřiadvaceti stránkami tohoto speciálu mohou občané Ústeckého kraje i odjinud a nejen senioři či zdravotně znevýhodnění spoluobčané.

Vznik magazínu inicioval a připravil odbor kancelář hejtmana ve spolupráci s odborníky krajského úřadu, politiky kraje a dalšími přispěvateli. Ve speciálním elektronickém magazínu se v jeho úvodním slovu obrací hejtman Oldřich Bubeníček k seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům: „Vím, že v běžném životě musíte často zvládat řadu překážek, kterými vám společnost komplikuje některé životní situace. Představujete proto početnou skupinu, která potřebuje pomoc a toleranci.“

Brzy po zvolení do čela Ústeckého kraje ustavil hejtman svůj poradní orgán, který má pomáhat seniorům a zdravotně handicapovaným spoluobčanům. Právě jim jsou určeny rozjímavé rozhovory z oblasti sociální politiky našeho kraje, nahlédneme do některých domovů pro seniory a ústavů sociální péče a dozvíte se o všem, co nabízí Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje. Rozhodně potřebné jsou rady pro větší bezpečí seniorů v životě nebo zajímavosti o jejich sportování či studiu na univerzitě třetího věku. Magazín nabízí rovněž přehled služeb některých neziskových humanitárních organizací.

Speciální elektronický magazín Ústeckého kraje pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří dohromady tvoří téměř třetinu občanů žijících v našem kraji, najdete na webové stránce www.kr-ustecky.cz.                                        Zbyněk Šebesta

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2013/11/04/ustecky-kraj-zverejnil-novy-elektronicky-magazin/