Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

CVIČÍM. CVIČÍŠ? CVIČME VŠICHNI.

S narůstajícím počtem civilizačních nemocí lékaři stále více a více doporučují svým pacientům změnu životního stylu. Jak si má s tímto zdánlivě jednoduchým úkolem člověk poradit? Dospělý člověk velmi obtížně mění své návyky. Proto většinou zůstává pouze u slov, zdravotní stav se nezlepší. Následně lékaři přistupují k předepisování léků.

Lze tomuto předejít? V mnoha případech ano. Civilizační nemoci jsou důsledkem našeho způsobu života. Životní styl je vytvářen mnoha aspekty života, z nichž nejdůležitější je strava, pohyb, umění zvládat stres, způsob vnímání světa a používání či nepoužívání naší moudrosti.

V přetechnizované společnosti člověku nejvíce chybí pravidelný, volný a svobodný pohyb.

Pohyb je základní vlastností života. Každý pohyb je dobrý. Pravidelný sport, pravidelné cvičení jsou proto velmi prospěšné. Většina oslovených se mě táže, jak se přimět k pravidelnému cvičení. Možným řešením je přihlásit se do kurzů cvičení a s pomocí podpory kolektivu vydržet pravidelně cvičit celý rok.

Zcela ojedinělé postavení mezi tělesnými aktivitami má cvičení jógy. Cvičení jógy, při němž se klade důraz na cvičení v souladu s dechem, má blahodárný vliv na naše zdraví. Cvičení podporuje celkové uvolnění a vnitřní zklidnění.

Důsledkem je navození rovnováhy tělesné, duševní a vědomí. Vytvoří se stav vnitřní harmonie, stav, ve kterém dochází k působení našich vnitřních samoozdravných procesů. Umožníme tak přírodě v nás, aby působila. Je to cesta, jak se léčit svým přispěním.

Systém Jóga v denním životě, jehož autorem je indický profesor jógy Paramhans Svámí Mahéšvaránanda, je ucelený systém cvičení. Vychází z poznatků a zkušeností klasické indické jógy a je přizpůsobený potřebám západní civilizace.

Systém Jóga v denním životě v letošní sezóně nabízí ve svých centrech zdravotní cvičení zaměřená na podporu zdraví. Kurzy jsou určeny všem bez rozdílu věku a dále těm, kteří mají potíže s adaptací na život v civilizovaném světě, kde na ně číhá neklid, neschopnost se soustředit, stres, workoholismus, hypertenze, diabetes 2. typu, cholesterol, břišní obezita, astma, bolesti zad a další a chtějí využít potenciálu klasické jógy pro zlepšení svého tělesného i duševního zdraví. Cvičení vedou zkušení cvičitelé jógy, kteří mají certifikát III. stupně.

Mnohé světové výzkumné studie doložily významný přínos cvičení jógy v prevenci a léčbě civilizačních nemocí. V česko-slovenské studii, která začala v září, si klademe za cíl potvrdit platnost těchto výsledků i v české a slovenské populaci. Studie je zaměřená na tyto nemoci jako je hypertenze, diabetes 2. typu, poruchy cholesterolu, astma a bolesti zad. Více informací naleznete na webových stránkách www.joga.cz/hypertenze, www.joga.cz/astma, www.joga.cz/diabetes, www.joga.cz/bolesti-zad. Účastníci těchto zdravotních kurzů se mohou do projektu rovněž zapojit. Jóga je snadným krokem, jak udělat mnoho pro své zdraví.

Vít Čajka
praktický lékař

Kurzy JDŽ v Rumburku se konají od 10. 9. v MŠ Podhájí. Začátečníci se zaměřením na prevenci civilizačních onemocnění – každé úterý od 18.45 do 20.15 hod., pokročilí každé úterý od 17.00 do 18.30 hod. Cvičitelka Renata Valová, re.valova@gmail.com.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail